Vytěžitelných zásob uhlí rychle ubývá

Zásob hnědého a černého uhlí připravených k vytěžení v České republice ubývá. Uvedl to vedoucí odboru nerostných surovin České geologické služby (ČGS) Jaromír Starý. Podle údajů ČGS činily takzvané vytěžitelné zásoby ke konci loňského roku 29,2 milionu tun u černého uhlí a 646,5 mil. tun v případě uhlí hnědého. Ještě před pěti lety to přitom bylo 56,6 mil. tun u černého uhlí a 796,3 mil. tun u hnědého uhlí.

»Hnědé uhlí se v současnosti v ČR těží pouze v severočeské pánvi a východní části pánve sokolovské. Celkové vytěžitelné zásoby hnědého uhlí jsou z téměř 84 procent v severočeské a zbylých 16 % v sokolovské pánvi. Vytěžitelné zásoby černého uhlí jsou pak v ČR evidovány jen na těžených ložiskách části hornoslezské pánve, tedy v ostravsko-karvinském revíru, kde těží společnost OKD,« uvedl Starý.

Během posledních 30 let klesla těžba uhlí podle dat ČGS o desítky procent. Zatímco v roce 1989 se vytěžilo téměř 35 mil. tun černého uhlí a 89 mil. tun uhlí hnědého, loni to bylo 4,1 mil. tun černého a 39,2 mil. tun hnědého uhlí. U černého uhlí činí pokles 88,2 %, v případě hnědého 55,9 %. Starý už dříve připomněl, že během posledních 30 let se postupně zavíraly uhelné doly po celé republice. Důvody ukončení těžby byly podle něj především ekonomické. Výraznější útlum zaznamenalo černé uhlí.

»Od roku 2013 se u něj navíc začaly projevovat důsledky poklesu světových cen energetického uhlí a těžba se postupně propadala z 8,6 mil. tun v roce 2013, 8,3 mil. tun v roce 2014, 7,6 mil. tun v roce 2015, 6,1 mil. tun v roce 2016, 4,9 mil. tun v roce 2017, až na 4,1 mil. tun v roce 2018, což ve všech případech bylo absolutní minimum v moderní historii ČR,« doplnil Starý.

Celkové známé zdroje hnědého uhlí v ČR podle ČGS činí 8,6 miliardy tun a 16,3 mld. tun uhlí černého. »Celkové zdroje jsou prozkoumané poměrně dobře. Těžitelné nejsou především z ekonomických a ekologických důvodů,« dodal Starý.

Portál Evropa v datech, který nabízí celoevropská srovnání nejrůznějších ukazatelů a statistických údajů, v listopadu uvedl, že ČR se svým podílem elektřiny vyrobené z uhlí ve výši 48 % více než dvojnásobně převyšuje průměr Evropské unie (20 %). S loni vytěženými 39 mil. tun je ČR podle něj třetím největším těžařem hnědého uhlí v Evropě, po Německu (168 mil. tun) a Polsku (58 mil. tun). Podle portálu oba druhy uhlí, hnědé i černé, těží v Evropě v současnosti tři státy - Polsko, Rumunsko a ČR.

(ici)

30. 12. 2019  (ici)