Zadlužení vůči cizině se opět zvýšilo

Zahraniční dluh České republiky stoupl v loňském třetím čtvrtletí o 99,1 miliardy korun na 4,426 bilionu Kč ke konci září. Meziročně je vyšší o 87,1 mld. Kč. Dluh ČR vůči cizině odpovídá 79,3 procenta hrubého domácího produktu.

Vyplývá to z předběžných údajů České národní banky. Přibližně tři čtvrtiny zahraničního dluhu připadaly na konci 3. kvartálu na soukromý sektor. Zbývající část tvořily závazky veřejného sektoru, které zahrnují vládní sektor, závazky soukromých subjektů garantované vládou a firem s většinovým podílem státu.

Podíl vládního sektoru na zahraničním dluhu činil 17,1 %. Podle ČNB se snížil v návaznosti na pokles množství dluhopisů ve vlastnictví zahraničních subjektů.

Zahraniční zadlužení bankovního sektoru, včetně závazků centrální banky, tvořilo 41,8 % celkové zadluženosti. Závazky ostatních sektorů zaujímaly 41,1 % dluhu.

Ve struktuře zahraničního dluhu jsou nejvíce rozšířeny formy dluhového financování vklady a dluhopisy. V souhrnu tvoří 53,4 % zahraničního dluhu.

(ici)

3. 1. 2020  (ici)