Bydlení dostupné pro všechny!

Nejde to jinak, ale musím se vrátit k tématu, které je zcela zásadní pro život našich občanů, a to je bydlení. Zejména jde o katastrofální vývoj v ceně bydlení, ať už jde o stavbu a s tím související hypotékou na vlastní bydlení, ale i o nájemné. Nájemné totiž v posledních letech rychle roste a rostou ceny nejen domů, ale i bytů, kterých je na trhu čím dál tím méně. Kdo se rozhodne pro hypotéku, pokud ji vůbec dostane, vynáší sám nad sebou rozsudek o zadlužení téměř na doživotí.

[o]

Celý nebo velkou část života splácet byt, aby měl zajištěno jedno ze základních hospodářských práv, a to právo bydlet. Mnozí to považují za nesmysl. To rozhodně není život, ale spíše přežívání. Navíc přibývá rodin, které si opravdu nemohou dovolit vlastní bydlení, to ani v bytě s reálným nájmem, rodin, které žijí v podnájmu a pro které se výše nákladů na takové bydlení stává neúnosná a hrozí jim, že skončí bez jakékoliv nadsázky na ulici, pokud jim nájem v budoucnu vlastník a nájemce zvýší. Tomu bude rozhodně nutné do budoucna zabránit. A právě proto jsme přišli s návrhem na zajištění rozpočtových prostředků pro výstavbu obecních a družstevních bytů. A bydlení pro nás zůstane i v následujícím období jednou z hlavních priorit.

Bytovou situaci bychom rádi vyřešili do konce tohoto volebního období a dali tak některým lidem potřebnou naději, že neskončí jako bezdomovci. Ostatně velká část z nich nemůže za to, že cena nájemného převyšuje jejich možnosti. Bydlení musí být dostupné pro všechny. A jak na to? V České republice byla, žel, významná část bytového fondu zprivatizována a vznikla tak situace, kdy obce nemají lidem shánějícím bydlení co nabídnout. Proto chceme, aby mohly obce maximálně, a to nejen finančně, podpořit výstavbu nových bytů. Znovu to budeme požadovat i při jednáních o rozpočtu na rok 2021. Podporu soustředíme i na stavební bytová družstva. Jedině tak můžeme pro občany zajistit levné a cenově dostupné bydlení. A to je cíl Komunistické strany Čech a Moravy.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM

29. 1. 2020  Vojtěch FILIP