Den má pouze 24 hodin

V poslední době dochází k různým změnám, které ne vždy jde hodnotit kladně. Ministerstvo dopravy dospělo opět ke změně svého ministra. Bohužel tato změna nemusí být přínosem. Karel Havlíček, který bude obhospodařovat dvě ministerstva a to podle premiéra až do konce volebního období, bude patrně superman. Havlíček totiž má řídit ministerstvo průmyslu a obchodu a také ministerstvo dopravy.

Při vědomí, jak předchozí ministři na dopravě problematicky zvládali úkoly, které měli před sebou, a ve většině případů je nedovedli uspokojivě řešit, se naskýtá otázka, jak jeden člověk může úspěšně zvládat dvě velmi důležitá ministerstva. Navíc Karel Havlíček, který je ve vládě za hnutí ANO, je současně i vicepremiér vlády.

[o]

Ministr Kremlík byl odvolán pro údajné manažersky nezvládnuté dění kolem zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám. Řešení, které následně nabídli odborníci z IT, však, jak bylo zjištěno, má také spoustu problémů. Havlíček je již devatenáctým ministrem dopravy za dobu samostatné České republiky. Nápad na vytvoření superministerstva má podstatný nedostatek. Lidé, kteří na resortech pracují, musí také někdy spát a odpočívat. Naskýtá se otázka, zda hnutí ANO nezasáhl deficit odborníků. Co se týče dopravy, je třeba i nadále řešit spoustu problémů. Ať už se jedná o stavby dálnic, opravy silnic nižších tříd, opravy mostů či dokončení oprav dálnice D1.

Ministr Havlíček nově sdělil nestandardní řešení. Prý mu bude pomáhat premiér. Dodal, že oba jsou výkonní. Jak se projeví toto opatření, zřejmě záhy poznáme. Když se však vrátíme do minulosti, dozvíme se, jak intenzivně ministři na jednotlivých resortech pracují, a přesto občas nestíhají. Možná se dočkáme zázraku a ministr Havlíček nám předvede, jak začne vše dobře fungovat a to hned na dvou ministerstvech. Zatím však slyšíme pouze sliby, které také nemusí dojít naplnění.

Při nehodách loni zemřelo 547 lidí. Nehod zaznamenali policisté přes 107 000. Jedním z důvodu nehod je nepřizpůsobení jízdy okolnostem nebo stavu povrchu vozovky a také rostoucí provoz. Dalším problémem je přejetí do protisměru na dálnicích; např. v tomto případě ministerstvo dopravy začalo v březnu s instalací značek, které mají vjezdu na dálnice ve špatném směru zabránit. Stihli však instalovat pouze 68 značek. Jak to bude na dalších místech, zatím není jasné. A takových úkolů, které má ministerstvo dopravy řešit, je velké množství. Přeji především nám všem, aby se novému ministrovi dopravy dařilo. Jinak totiž patrně po čase dojde k další výměně.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM

31. 1. 2020  Emil PERNICA