Jak Sověti dorazili do Osvětimi

Ptáte se, co to je za titulek? Takto totiž moderátor České televize Tomáš Drahoňovský minulé pondělí započal moderování mimořádného vysílání z tak významného dne, jakým bylo 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau Rudou armádou 27. ledna 1945. Tento den byl v roce 2005 Valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu.

[o]

Před 75 lety - byla to sobota, tři hodiny odpoledne – jako jeden z prvních vstoupil voják Anatolij Pavlovič Šapiro, příslušník prvního ukrajinského frontu Rudé armády (tomu velel, jak víme, I. S. Koněv), do bran osvětimských a jemu i dalším rudoarmějcům se naskytl úděsný pohled. V této poznámce nechci akcentovat jména vojáků či velitelů, ani názvy vojenských uskupení, a už vůbec nechci komentovat celodenní vysílání České televize k tomuto výročí. Za to jí patří dík, neboť v tom spočívá její veřejnoprávní úloha. Ostatně jako televizní koncesionáři si tuto službu platíme. Chci však pranýřovat způsob, jakým moderátor vysílání uvedl. Jde o formulaci: Sověti nikoli osvobodili, nýbrž dorazili!

Co přesně moderátor řekl? »Tento den před 75 lety sovětští vojáci dorazili do vyhlazovacího tábora Auschwitz v Osvětimi. Záměrně nepoužívám termín osvobození – také na tomto termínu historici nemohou se zcela stoprocentně shodnout, protože v tu chvíli už byli v táboře přítomni pouze nemocní lidé, pohybu neschopní. Ti ostatní, zdravější nebo mladší, byli vysláni esesmany na tzv. pochody smrti.«

Z faktu, že v táboře skutečně zůstaly »jen« tisíce totálně zbědovaných lidských trosek, které němečtí nacisté nechali svému osudu, nelze přece vyvodit, že tábor nebyl osvobozen. Esesmani prchali před postupující Rudou armádou. Oni neodešli »jen tak«, že by je třeba už nebavilo mučit a zabíjet. Vězně vyslali na pochody smrti jen proto, aby tzv. evakuací (jaký to eufemismus!) se pokusili likvidovat důkazy své zločinné činnosti. Esesmani by vězně »neevakuovali«, kdyby se neblížila Rudá armáda, které se báli jako čert kříže. Kdo tomuhle nerozumí, ať se vrátí do školních lavic.

Kdyby se v onen lednový den roku pětačtyřicátého k Osvětimi sovětští vojáci nepřiblížili – tj. kdyby před tím v mimořádně těžkých bojích u Moskvy, Stalingradu, Kurska aj. neporazili německé jednotky na hlavu a nevyhnali je z území Sovětského svazu, čímž zajistili strategický obrat ve vývoji druhé světové války - nebyla by v lednu 1945 osvobozena ani Osvětim. Pokud se kdokoli snižuje k nehistorickým úvahám, například že tábor mohl být Sověty osvobozen dříve (resp. dle logiky jmenovaného moderátora do něho měli DORAZIT dříve), pak si musí položit otázku, proč to tedy NĚKDO již dříve neobstaral? Proč ne Poláci? Proč ne angloameričtí Spojenci? Podobné přemítání je nesmyslné a rozumný člověk se musí podobným spekulacím vysmát a zcela je odmítnout jako zavádějící.

I z tohoto příkladu je třeba se poučit. »Kreativita« nových dez/interpretátorů dějin je bezmezná a je zřejmé, že v tomto roce se ještě mnohé dozvíme. Kdo má čest v těle a cítí úctu k osvoboditelům a všem hrdinům, jež nasazovali životy pro naši mírovou a svobodnou současnost, musí podobné výkřiky odmítnout a pranýřovat.

Monika HOŘENÍ

3. 2. 2020  Monika HOŘENÍ