Důležitá je pomoc

Nikdo nikdy neví, kdy bude pomoc svého okolí a v jakém rozsahu potřebovat. Pochopení pomoci v nouzi by pro každého z nás mělo být samozřejmou lidskou vlastností.

[o]

Kdekoli na světě se lidé mohou setkat s živelními katastrofami, válkami nebo ataky nemocí a epidemií. To, co dnes prožívají lidé v Číně, je ohrožující pro nás i další státy. Právě proto je nutné pomoci zabránit šíření koronaviru v jeho epicentru, tedy v Číně. Podíl pomoci by na sebe měly vzít i světové velmoci jako je Amerika a Rusko. Dnes byla především postižena Čína. Kde je však záruka, že příště to nebude některá jiná země? Přes počáteční zamítnutí pomoci Českou republikou putuje do Číny finanční pomoc. Objevují se i iniciativy sbírek na pomoc postiženým. Jsem ráda, že nad sobeckostí zvítězila sounáležitost s lidmi, kteří pomoc potřebují. Oněch 10 milionů korun, které vláda poskytuje, je chvályhodným činem.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

4. 2. 2020  Miloslava VOSTRÁ