Zjednoduší se schvalování staveb?

Sněmovna by mohla nový stavební zákon začít projednávat od července. Kvůli velkému množství připomínek vláda posunula termín pro jejich vypořádání o dva měsíce na konec března. Zákon, který má urychlit a zjednodušit povolování staveb, má podle plánů MMR platit od začátku příštího roku.

»Jak už jsem uvedla dříve, těch připomínek přišlo 4500, ale mnoho jich bylo duplicitních. Dali jsme je do 26 bloků, v každém z nich jsou připomínky skoro stejného rázu. Ty nejzásadnější připomínky byly k institucionálnímu modelu, to se po dohodě se Svazem měst a obcí podařilo odblokovat,« řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

MMR se v polovině ledna domluvilo se Svazem měst a obcí, že úředníci odpovědní za stavební řízení na úrovni obcí nebudou převedeni do nového státního modelu. Původně mělo pod stát přejít 13 500 úředníků, nyní to bude asi 7000. Dále by ale měly rozhodovat státem řízené krajské úřady a centrála. Rovnou na úrovni státu by se měly řešit liniové a velké veřejně prospěšné stavby.

»Zákon potřebujeme všichni. Pojďme najít takové řešení, které nebude narážet na projednávání ve Sněmovně, protože čím dřív ho budeme mít, tím je to lepší pro ekonomiku Česka. Pokud to půjde a domluvíme se na konsenzuálním řešení, tak první čtení by mohlo být v červenci tak, aby platnost zákona mohla být už v roce 2021,« doplnila Dostálová.

Vláda si od nového stavebního zákona slibuje výrazné zrychlení a zjednodušení schvalování staveb. Podle údajů Světové banky patří Česko ve vyřízení stavebního povolení na 157. místo ze 190 porovnávaných zemí.

Stínový ministr průmyslu KSČM Pavel Hojda nový stavební zákon vítá. »Musím ho přivítat z pohledu možného urychlení procesu přípravy staveb, a pokud opravdu budou zachovány možnosti uplatnění účastenských práv obcí, sousedů, dotčených osob i občanské veřejnosti, včetně práva na odvolání a soudní přezkum, pak se domnívám, že se jedná o správný směr a záměr,« komentoval novelu Hojda.

[o]

Norma má řadu kritiků. Mezi nejčastější výtky patří to, že nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy. »Ano, developeři budou mít rychlejší možnost realizace od záměru až po finální realizaci stavby. Domnívám se však, že pokud budou dodrženy postupy a možnosti uplatnění účastenských práv, neměla by být rychlost přípravy stavby problémem, ale naopak výhodou oproti stávající situaci v investiční výstavbě,« domnívá se Hojda.

Podle některých aktivistů a spolků je zákon dokonce protiústavní. S tím však Hojda nesouhlasí, naopak problémem je, že činnost mnoha spolků je podle něj mnohdy destruktivní. »Bohužel u spolků mnohdy převažuje zájem zmařit realizaci stavby i proti zájmu společnosti a obce. Ideální by bylo, kdyby spolky více spolupracovaly s obcemi a nemařily mnohdy zbytečně většinový zájem, který je možno nazvat veřejně prospěšným,« myslí si stínový ministr.

Dostálová už dříve uvedla, že v připomínkovém řízení je ochotná dělat kompromisy, ovšem nesmí být porušen cíl zákona. Vláda počítá s jeho platností od začátku příštího roku. Účinnost bude podle Dostálové nabíhat postupně, nejzazší termín je polovina roku 2023.

(ng)

5. 2. 2020  (ng)