Osud likvidovaného sousoší v Novém Strašecí

V současné době jsou obyvatelé Nového Strašecí, pětitisícového města v okrese Rakovník, svědky odstraňování piedestalu sousoší Rudoarmějce v Novém Strašecí, které bylo v dubnu loňského roku poškozeno neznámými vandaly. Po této nešťastné události byla socha odstraněna Městským úřadem Nové Strašecí a umístěna v depozitáři. Současně probíhalo vyšetřování poničení sochy policejními orgány, žel bez náležitého výsledku.

[o]

Je nepochopitelné, že městská administrativa rozhodla o odstranění piedestalu právě v době, kdy si celý svět připomíná osvobození Osvětimi Rudou armádou.

Názor členů základní organizace KSČM v Novém Strašecí, ale i našich sympatizantů z řad obyvatel města Nové Strašecí, je, aby bylo rozhodnuto o navrácení sousoší Rudoarmějce a malé dívky na své původní místo na piedestalu, se kterým tvořilo od listopadu 1957 dlouhá léta významnou dominantu novostrašeckého náměstí. Toto umělecké dílo představovalo poděkování našich občanů osvoboditelům, kteří položili za naši svobodu své životy.

Kromě toho je toto sousoší Rudoarmějce a malé dívky z hořického pískovce dílem významného českého sochaře a malíře Zdeňka Šimka, který se narodil 19. dubna 1927 ve Veselí nad Lužnicí a zemřel 27. října 1970 v Praze. Mezi jeho díla patří řada figurálních plastik, které tvořil jako veřejné zakázky pro Mariánské Lázně, uplatnil svou znalost přírody i cit pro materiál (Volavky, 1954, rumunský mramor), nekonvenční kompozici (Pramen, 1956, hořický pískovec) a dobře zvládl i monumentálně mírně nadživotní sousoší (Roční doby, 1957, bulharský mramor). Jeho volná tvorba z téže doby zahrnuje komorní plastiky v kameni, které jsou charakteristické uzavřenou formou (Dřepící, 1956), jiné se blíží abstraktnímu tvaru, v proporcích je však stále obsažena lidská figura (Nalezený kámen I, 1957, Torzo, 1960). Z roku 1958 pochází jediná Šimkova socha ze sklolaminátu - vznášející se ženská postava s pásem filmu pro filmový klub v Paláci Adria, nyní nezvěstná.

Podobný osud chtějí někteří pravicoví zastupitelé města přisoudit také našemu sousoší vojáka a malé dívky z hořického pískovce, kteří tomuto uměleckému dílu přisuzují jiný politický význam, než má, a kterým je poděkování prostých lidí za osvobození vlasti. Nové Strašecí se však tímto dílem může chlubit proto, že se jedná o dílo významného umělce, jehož díla jsou umístěna i v zahraničí. V Neukirchenu z obřích žulových balvanů vznikla Plastika (1967). Socha Jako hrozny jsme lisováni (1969) z jurského vápence v Oggelshausenu je přímou reakcí na tragické události v srpnu 1968 a zároveň nejzávažnějším dílem autora.

Dílo Sousoší Rudoarmějce a malé dívky (1957) tohoto významného sochaře si zaslouží být restaurováno a mělo by být vráceno na své původní místo na Komenského náměstí v Novém Strašecí. S tímto názorem přišli členové místní organizace KSČM spolu s naším zastupitelem Zdeňkem Thumou na veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí dne 19. 12. 2019, na kterém se měl projednávat návrh zastupitele Ing. Pavla Adelta, MBA, na definitivní odstranění předmětné sochy z Nového Strašecí. Rozhodnutím zastupitelstva byl náš návrh akceptován, i když jen částečně. Většinou zastupitelů bylo schváleno usnesení, podle kterého bude sousoší opraveno a ve spolupráci s městským architektem umístěno na jiné veřejné místo v Novém Strašecí.

Ctirad SÁČEK, předseda OV KSČM Rakovník

6. 2. 2020  Ctirad SÁČEK