Znovu proti lustracím

Poslanci KSČM budou znovu iniciovat zrušení takzvaných lustračních zákonů. Ty podle komunistů vychází z presumpce viny a omezují občanská práva. Návrh již KSČM předložila Sněmovně.

»Tak jako v každém volebním období navrhneme zrušení obou lustračních zákonů. Oba ty zákony totiž diskriminují určitou skupinu obyvatel, a to zcela neodůvodněně,« řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Připomněl přitom, že platnost těchto zákonů měla být původně časově omezena. Navzdory tomu straší v českém právním řádu již téměř tři dekády. »Lustrační zákony vznikly na počátku 90. let s tím, že budou platit jen pět let. Jen díky tomuto časovému omezení tehdy vláda nedostala pokutu od Mezinárodní organizace práce, která tyto zákony vyhodnotila jako diskriminační. Později se ale platnost prodloužila, a to dokonce na neurčito. Jsem přesvědčen, že takové ostudné zákony v českém zákonodárství nemají co dělat,« řekl Filip s tím, že KSČM je připravena buď předložit vlastní návrh zákon, nebo navrhnout novelizaci zákona antidiskriminačního.

[o]

Lustrační zákony stanovují předpoklady pro výkon některých funkcí ve státní správě i některých dalších institucích. Navrhovatelé zrušení v důvodové zprávě upozorňují, že lustracemi postižený člověk nemá nárok na jakéhokoli šetření a soudní projednání, přesto jsou mu doživotně omezeny některá základní občanská práva. Navíc bez toho, aby se postiženým osobám přiznalo právo na zrušení uloženého postihu, a aniž by byla stanovena promlčecí lhůta.

Připomínají také, že od pádu minulého režimu uplynula již tři desetiletí. I v souvislosti tím lustrační zákon podle KSČM zjevně není v souladu s principy právního státu a je v rozporu s ústavou, listinou základních práv i s občanskou rovností.

Lustrační zákony zakazují, aby do určitých státních institucí mohli vstoupit členové Komunistické strany Československa, Lidových milicí a Státní bezpečnosti.

Naposledy Sněmovna zamítla komunistický návrh na zrušení lustračního zákona v minulém volebním období.

(ste)

6. 2. 2020  (ste)