Kam kráčí dnešní doba?

Mnohdy se zlobíme, že vše nejde tak, jak si představujeme. Život, a nejen on, je o kompromisech a dohodách.

[o]

Nesmí být však jednostranné a směřující k výhodám jen jednoho subjektu. Pak už jde o zneužití postavení, moci nebo vlivu. Diktáty či ultimáta nejsou dobrou cestou v soukromém ani politickém životě. Mírou úspěchu by vždy měla být odvedená práce ve prospěch občanů a státu. Žebříček hodnot si každý nastavujeme sám, ambice jsou jedna věc, měřítkem je však výsledek. KSČM vždy byla a bude hegemonem levice, ať se to líbí, nebo ne. Mohu konstatovat, že tolerance současné vlády přinesla naplnění programu KSČM v mnoha bodech a to především těch, které jsou prospěšné pro naši společnost. Pro mě osobně je prioritou zlepšení života a náprava činností pravicových vlád. Vzniká mnoho nových politicky působících subjektů, naštěstí u nás se lidé rozhodují zdravým selským rozumem, což je dobrá záruka toho, že rozhodnutí bude správné.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM

7. 2. 2020  Pavel KOVÁČIK