Vlády jdou cestou hledání nejtěžších řešení

Ministerstvo spravedlnosti chce prosadit, aby neuhrazené justiční pohledávky nově vymáhaly celní úřady, a nikoliv jednotlivé soudy. Změna by se týkala například nezaplacených peněžitých trestů, pořádkových pokut, soudních poplatků nebo nákladů trestního řízení. Lidé na nezaplacených pohledávkách dluží soudům téměř šest miliard korun.

Podle ministerstva budou celníci při vymáhání peněz úspěšnější než zaměstnanci soudů a exekutoři. Změnu resort začlenil do novely trestního řádu, občanského soudního řádu a některých dalších zákonů.

Podíl neuhrazených justičních pohledávek každoročně narůstá. Na konci roku 2018 evidovaly soudy nezaplacené pohledávky v celkové výši 5,9 miliardy korun. Nejhorší je podle ministerstva situace v oblasti trestního soudnictví, které se na objemu neuhrazených pohledávek podílí z 85 procent. Dalších 12 procent tvoří soudní poplatky a náklady civilních řízení.

»Vymáhání justičních pohledávek přejde do gesce orgánu, který je pro výkon této činnosti úzce specializovaný, a je proto dán větší předpoklad úspěšnosti celého procesu,« napsal úřad v důvodové zprávě k návrhu.

V současné době pohledávky vymáhá všech 86 okresních a osm krajských soudů. Větší část z nich má smlouvu se soudním exekutorem, zbytek peněz domáhají prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Ministerstvu vadí i tato nejednotnost postupu. »Lze předpokládat, že bude-li vymáhání provádět pouze jeden orgán, v tomto případě celní správa, bude vystupovat jednotně a předvídatelně bez větších lokálních rozdílů. Tím dojde k unifikaci vymáhacího procesu,« konstatoval úřad.

Zefektivnit vymáhání pohledávek soudy

»Všechny polistopadové vlády, a ani tato není výjimkou, jdou cestou hledání nejtěžších a nejnákladnějších řešení, která pro občany nepřinášejí vůbec žádnou efektivitu,« reagoval na vládní předlohu stínový ministr spravedlnosti za KSČM, místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Stanislav Grospič. Upozornil na to, že celní správa nemá nic společného s úhradou peněžitých trestů uložených soudy. Zároveň připomněl, že to nebyla KSČM, ale pravicové strany a také ČSSD, které umožnily vznik samostatné Exekutorské komory, souběžně ale vymáhání pohledávek zůstalo na orgánech, které je ukládají, v tomto případě na soudech. »Rozumím, že tu je snaha odlehčit soudy a přenést tuto povinnost na jiný orgán, ale nevidím logiku v tom, že by se právě celní správa měla zabývat věcmi, které jí nepříslušejí,« uvedl Grospič. Pokud se jedná o věci, které souvisejí například s nezaplaceným clem, tak bez jakýchkoli diskusí nechť to podle něj náleží celní správě. Ale pokud jde o výkon peněžitých trestů, které nebyly uloženy v souvislosti s porušením celních předpisů, tak to vidí jako docela problematické. »Spíš bych hledal cestu ve zefektivnění vykonávání a vymáhání těchto pohledávek právě soudy samotnými, které tyto tresty ukládají,« míní Grospič.

Nicméně komunisté se podle něj nebrání tomu, aby se o novele diskutovalo, ale nevidí to jako řešení. »Jsme přesvědčeni, že se ještě víc rozdrobí spektrum orgánů, které dnes mohou vymáhat tresty a pohledávky,« dodal poslanec.

Ministerstvo si od změny slibuje i to, že soudy budou častěji ukládat peněžité tresty, protože jim odpadne administrativní zátěž spojená s jejich vymáháním. Úřad navrhuje, aby stát vzhledem k novým povinnostem posílil personální obsazení celní správy o 120 zaměstnanců. Náklady na ně vyčíslil na 74 milionů ročně.

Ministerstvo původně tento převod pravomocí navrhovalo už v rámci novely trestního zákoníku, kterou nyní projednává Sněmovna. Problematiku však nakonec vyňalo »pro nedořešené personální otázky a finanční dopady« a nyní úpravu předložilo znovu jako samostatný návrh. Celní správa a ministerstvo financí se změnami souhlasí. Nesouhlas vyjádřila Exekutorská komora, která zpochybnila nezbytnost navrhované změny a její přínos.

(jad)

10. 2. 2020  (jad)