Ach, ta matematika!

Již několik let se diskutuje, zda by maturita z matematiky měla být povinná, či nikoliv. Úspěšnost našich studentů v přírodovědných oborech neustále klesá. Technické obory zápolí s nezájmem, ale i velkým procentem neúspěšných studentů, kteří během studia školu opustí či nesloží závěrečné zkoušky.

Mnozí si kladou otázky, co to způsobuje. Příčin je asi několik. Mezi prvními je atmosféra ve společnosti, kdy mnohé, tak zvané celebrity se v médiích vyjadřují, jak neměli matematiku rádi, nezvládali ji, a přesto jsou v současnosti úspěšní. Dále se velmi preferují a společensky oceňují právě lidé, kteří se pohybují v showbyznysu či ve sportu a tam mnohdy vzdělání není až na prvním místě.

[o]

Jak společnost oceňuje vědce, konstruktéry, vynálezce? O takových lidech se nemluví. I finančně jsou pracovníci v technických oborech hůře hodnocení. Tak se stává, že takovéto zaměstnání mladé lidi netáhne.

Dalším problémem je reorganizace našeho školství během posledních třiceti let. Některé skupiny pedagogů, a hlavně rodičů, bojují proti tak zvanému přetěžování dětí. Propaguje se volná výchova, škola hrou, bez hodnocení, bez domácí přípravy, bez toho, aby žáci měli povinnosti a rodiče zodpovědnost za vzdělání a výchovu dítěte. Mnohé problémy se přenášejí z rodičů na školy, které nemají ani zákonné možnosti, ani kapacity je řešit. Jak chcete rozvíjet další matematické dovednosti, když se dítě nenaučí na prvním stupni základní početní úkony, jako je např. násobilka? Později bude neustále narážet na tento nedostatek.

V matematice navazují znalosti vzájemně jedna na druhou a neosvojení si základů brzdí pochopení dalších matematických dovedností. K řešení úloh je potřeba si osvojit určité algoritmy, aplikovat poučky, logicky řešit problémy. Vše je o preciznosti, metodičnosti, ale i o tvůrčím přístupu.

Dnešní společnosti chybí trpělivost. Chce mít úspěch teď hned, bez velké námahy. Ale nebudou-li mít naši potomci dost vůle, nebudou-li schopni se i složitými cestami dostat k poznání světa, nebude se moci naše civilizace dále úspěšně rozvíjet, ale postupně se rozpadne a zanikne.

Věra ŽIŽKOVÁ, učitelka matematiky

11. 2. 2020  Věra ŽIŽKOVÁ