Návrh na zavedení klouzavého mandátu přinese řadu problémů

Členové vlády by do budoucna mohli postoupit svůj poslanecký mandát náhradníkům, dokud by působili v ministerském kabinetu. Sněmovna poslaneckou změnu Ústavy, která se týká zavedení takzvaného klouzavého mandátu, v prvním kole projednávání podpořila. Novelou se nyní budou zabývat výbory ústavně právní a mandátový i sněmovní ústavní komise.

Novelu připravili Piráti a podepsali se pod ni také poslanci SPD, STAN a vládního hnutí ANO, které obdobnou změnu Ústavy slibovalo ve volebním programu. Piráti počítali s tím, že členové vlády by po dobu svého působení v kabinetu nesměli být zároveň členy Poslanecké sněmovny. Sněmovní ústavní komise už ale navrhla tuto povinnost zmírnit a zavést ji jen jako možnost.

Zavedení klouzavého mandátu by znamenalo, že za poslance, který se stane členem vlády, by nastoupil náhradník. V případě ukončení angažmá v kabinetu ministrů by člen vlády získal poslanecký mandát zpět na zbytek funkčního období. »Úprava řeší neslučitelnost funkcí poslance a člena vlády institutem takzvaného klouzavého mandátu, kdy mandát poslance sklouzne na jeho náhradníka, který kandidoval na kandidátní listině téže politické strany nebo politického hnutí ve stejném volebním kraji,« uvedl za předkladatele Lukáš Černohorský (Piráti). Smyslem předlohy je podle jejich autorů vyřešit časté absence členů vlády při schůzích Sněmovny. »Zde by měli být pouze v případech, kdy je jejich účast užitečná, v případě interpelací nutná,« dodal Černohorský.

Proti novele měli výhrady zástupci KSČM a ODS. »Návrh svojí konstrukcí a svým obsahem neřeší úpravu institutu tzv. klouzavého mandátu, ale pouze rozšiřuje taxativní výčet důvodů, pro které mandát poslance zaniká, zachování mandátu poslance formou institutu tzv. klouzavého mandátu pak v takovém případě nemůže být akceptovatelné,« uvedl stínový ministr spravedlnosti KSČM, předseda sněmovního mandátového výboru Stanislav Grospič. Pokud by novela byla schválená v předložené podobě, tak podle něj nebude úpravou klouzavého mandátu, ale pouze úpravou taxativního výčtu dalšího ukončení výkonu mandátu. Nelze podle Grospiče souhlasit ani s názorem předkladatelů, že navrhovaná úprava bude mít mírný dopad na státní rozpočet. Rozpočet Poslanecké sněmovny je vždy stavěn na zhruba 200 poslanců bez ohledu na to, zda některý z nich bude ministrem, či nikoliv, vysvětlil. Úprava tak podle něj přinese řadu problémů a nebude řešit to, co si v ní předkladatelé zmiňují. Grospič proto navrhl vrátit novelu předkladatelům k přepracování, což ale neprošlo. Společně s komunisty hlasovali pouze poslanci ODS a dva členové ČSSD a STAN, což nestačilo.

[o]

Povrchní a nedomyšlený návrh

Kritikům předlohy vadilo také to, že se novela týká pouze členů vlády z řad poslanců, nikoli z řad senátorů. Senátoři jsou ale voleni většinovým způsobem a na rozdíl od poslanců nemají náhradníky.

»Pro mě připadá jako nedostatečná, vadná a chybná zmínka od předkladatelů to, že se nemusíme zabývat klouzavým mandátem pro senátora, protože v minulosti byli senátoři málo zastoupeni ve vládě, a v této vládě nejsou vůbec. Já myslím, že to je z podstaty vada toho zákona - velká a zásadní, pro kterou by neměl být v této podobě v žádném případě přijat,« uvedla Miroslava Němcová (ODS). Nikdo podle ní neví, jaké bude budoucí složení vlády.

Návrh označila za velmi povrchní, sepsaný rychle, nedomyšlený. Návrh bude muset být podle ní celý přepsán, protože tak, jak je představen, není životaschopný a nemůže v žádném případě fungovat jako něco, co by prospělo ústavnímu pořádku.

Vláda se k zavedení klouzavého mandátu postavila neutrálně. Za problematické označila to, že tvůrci novely zaměňují zánik mandátu a jeho opětovný vznik s pozastavením výkonu práce poslance.

Klouzavý mandát je podle Pirátů zaveden v Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Estonsku, Švédsku či na Slovensku. Naopak například ve Velké Británii ministr musí být zároveň poslancem.

Změnu Ústavy bude muset v případě přijetí Sněmovnou schválit také Senát. Podle dosavadních vyjednávání ústavních komisí obou komory by klouzavý mandát pro členy vlády z řad poslanců mohl získat v horní komoře dostatečnou podporu.

(jad, ku)

14. 2. 2020  (jad, ku)