Trapné ticho na zastupitelstvu Přerova

I když únorové zasedání Zastupitelstva statutárního města Přerova bylo místy emotivně napjaté, o čemž jindy, přesto mé vystoupení vyvolalo ticho a nesouvislou reakci vedení města. O co kráčí.

Jako každé město má i to naše řadu partnerských styků v zahraničí – namátkou na Slovensku, v Holandsku, USA a například na Ukrajině. A o to tady jde. Podal jsem informaci, že v den, kdy celý svět vzpomínal a uctíval památku vězněných a umučených v koncentračním táboře Osvětim, se v partnerském městě Přerova na západě Ukrajiny, ve městě Ivano-Frankivsku, konal pohřeb 99letého Michaila Mulika. Na tom by nebylo nic zajímavého, kdyby nešlo o veterána divize SS »Haličina«, která se za druhé světové války zúčastnila vyvraždění 50 000 Židů, Poláků a příslušníků jiných národností, kterých žilo před válkou v okolí města 70 000. A jaký to byl pohřeb! Stal se slavnostním rituálem za účasti představitelů a úředníků města, farářů, lidí v uniformách SS. Byl pohřben v Aleji slávy.

[o]

Na tuto akci se snesla kritika nejen řady Ukrajinců, ale například i ze strany poslance ukrajinského parlamentu Maxima Bužanského. Reakce starosty města, člena nacionalistické strany »Svoboda« Rusiana Marcinkiva, byla velmi vyhraněná, prosta veškeré pokory k mrtvým a historické pravdě. Na facebookových stránkách napsal: »Asi máme protichůdnou Ukrajinu. Pravá je ukrajinská, druhá je promoskevská, maloruská. Prozradím tajemství: můj děda byl také vojákem divize ‚Haličina‘ a jsem na to hrdý.« A dodal, že zesnulý Mulik vždy dokázal povzbudit a naučit, ale nedefinoval, co mohl naučit bývalý příslušník fašistické divize SS. I městská televize tomuto obřadu věnovala patřičnou pozornost a její šéfredaktor Taras Zeň v rámci diskuze prohlásil: »Soustrast rodině. Hrdinům sláva!«

V úctě ke všem obětem druhé světové války, v úctě k hrdinům Přerovského povstání, které vypuklo 1. května 1945 a jehož obětí se vedle bojovníků na ulicích stalo 21 popravených Přerovanů na vojenské střelnici v Olomouci-Lazcích, jsem žádal, aby v roce 75. výročí ukončení nejstrašlivější války na území Evropy ve 20. století, Rada města Přerova přehodnotila partnerskou smlouvu s Ivano-Frankivskem. Po několika vteřinovém hrobovém tichu oznámil primátor města Petr Měřínský, že výroky pana starosty Mircinkiva byly nešťastným úletem a navíc, partnerské vztahy schvaluje zastupitelstvo. Opomněl říct, na čí návrh. Sám jsem zvědav, jak se k tomuto podnětu Rada statutárního města Přerova postaví.

Josef NEKL, předseda KV KSČM Olomouc, předseda kontrolního výboru ZMP

20. 2. 2020  Josef NEKL