Boj o Tlustec pokračuje

Odpůrci těžby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku napadli žalobou rozhodnutí ministerstva životního prostředí (MŽP). Ministerstvo v prosinci udělilo výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů nutnou pro obnovení těžby a potvrdilo tím rozhodnutí krajského úřadu.

Žalobu podalo Sdružení na záchranu kopce Tlustec ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, ke stejnému kroku se rozhodla i českolipská pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život a Jablonné v Podještědí. »Nesouhlasíme s těžbou, aby se rozjela ve chvíli, kdy není vyřešená infrastruktura, kdy není jasné, zda železnice bude schopná kámen odvézt po kolejích,« řekl starosta Jablonného Jiří Rýdl (NEZ). Obává se, že kamiony s kamením by zničily zrekonstruovanou silnici druhé třídy, obnovení těžby by podle Rýdla mělo negativní vliv i na ceny nemovitostí v regionu.

Odpůrci těžby považují vedení řízení o obnovení těžby za vadné a jsou přesvědčeni o tom, že byli významným způsobem kráceni ve svých právech. Úředníci Libereckého kraje a MŽP podle právníka sdružení při svém rozhodování nesprávně zhodnotili převažující veřejný zájem, přistupovali k předloženým dokumentům odpůrců těžby selektivně, když odmítli prakticky všechny, včetně odborných posudků, a ignorovali nesouhlasná usnesení okolních obcí. Úředníci se podle právníka nevypořádali se všemi námitkami a připomínkami.

Sdružení na záchranu kopce Tlustec je podle Řízka přesvědčeno o tom, že střety v území jsou tak velké, negativní vlivy tak prokázané, že jediné uspokojivé řešení pro Tlustec i přilehlé okolí je řešení odpisem zásob suroviny. To žádá i Liberecký kraj. Krajští zastupitelé schválili před týdnem žádost o odepsání zásob kamene na kopci Tlustec adresovanou ministerstvu průmyslu a obchodu.

Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. století. V roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na vysokou prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Těžbu čediče o čtyři roky později zastavilo MŽP. V letech 2003 a 2004 byla těžba krátce obnovena, pak se ale definitivně zastavila. Nový vlastník - Kamenolom Brniště, usiluje o obnovení těžby od roku 2012. Ročně chce těžit až 840 000 tun až 30 let.

O samotném obnovení těžby čediče nebude rozhodovat krajský úřad ani MŽP, ale báňský úřad. Proti se postavili lidé v Jablonném v Podještědí nebo Velkém Valtinově. Svůj postoj změnila v závěru loňského roku obec Brniště, která dala souhlas s obnovením těžby a dohodla se s kamenolomem na kompenzacích. Obyvatelé obce se ale postavili proti. Obávají se ztráty vody, otřesů způsobených těžbou i nadměrné dopravní zátěže. Sepsali proto petici za vyhlášení referenda. To se uskuteční 15. května.

(ste)

3. 3. 2020  (ste)