Program Zateplování již odstartoval

Bytové domy v České republice kromě Prahy mohou již nyní žádat o peníze z nového programu Zateplování, který je určen na energetickou modernizaci. K dispozici je v první fázi 600 milionů korun, poskytované úvěry jsou bezúročné.

Informovala o tom ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení Hana Pejpalová. »Předpokládám, že typickým zájemcem budou Společenství vlastníků jednotek - SVJ,« řekla. V rámci programu jsou připraveny na úvěry další až dvě miliardy korun.

»Nejde jen o zateplení vnější obálky a výměnu oken. Je možná například i výměna hlavního zdroje tepla nebo pořízení a instalace solárních a termických kolektorů, solárních soustav, centrální vytápění,« uvedla Pejpalová. »Byť máme na první pohled pocit, že skoro všechny bytové domy jsou zateplené, tak nemají tato doplňková zařízení, které jim umožní ušetřit další energii,« dodala.

Peníze jsou vyčleněny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), proto je nelze využít pro Prahu. Maximální výše úvěru je 90 mil. Kč, nejméně si lze půjčit 500 000 Kč. Nejdelší doba splatnosti úvěru je stanovena na 20 let. Podání žádostí není časově omezeno, investiční akce ale musí být dokončena do konce roku 2023.

Na zateplení je možné využít i kombinaci úvěru a dotace, kterou poskytuje ministerstvo pro místní rozvoj v rámci výzvy IROP. Podmínkou pro poskytnutí úvěru je dosažení nejméně pětinové úspory spotřeby energie oproti stavu před modernizací. Žádost o úvěr je nutno podat ještě před zahájením stavebních prací.

(ici)

ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv Haló novin

4. 3. 2020  (ici)