Stavy hospodářských zvířat na minimu

Stavy hospodářských zvířat nelze podle Zemědělského svazu v České republice již snižovat. Za posledních 30 let se chovy výrazně redukovaly, nejvíce u dojnic a prasat.

Na počátku týdne to na tiskové konferenci u příležitosti otevření výstavy Ve stáji zaměřené na chov hospodářských zvířat řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

V případě prasat se podle něj jedná o téměř 68procentní propad. »Problém klimatické změny, na který často aktivistické skupiny ve spojitosti se živočišnou výrobou upozorňují, je třeba řešit jiným způsobem,« řekl Pýcha.

Názory zastánců snižování stavů hospodářských zvířat za účelem redukce emisních plynů jsou podle něj často velmi zjednodušující. Navíc je chybou, jak řekl, mluvit o živočišné výrobě odděleně od výroby rostlinné. Svaz je ochotný jednat o tom, jak může zemědělství pomoci především proti ukládání uhlíku do půdy. Podle Pýchy je připraven o tématu diskutovat, ale pouze na základě argumentů, nikoliv emocí.

Náměstek pro výzkum z Výzkumného ústavu zemědělské techniky Jiří Souček upozornil, že v případě živočišné výroby se jedná o přírodní procesy a neměly by tak být stavěny vedle produkce emisí z průmyslové výroby.

Tématem konference byla dále pohoda zvířat neboli welfare. Podle výkonného místopředsedy představenstvy Českomoravské společnosti chovatelů Josefa Kučery v ČR roste vývoj užitkovosti a české chovy jsou navíc v zahraničí vysoce ceněny. »Kdyby byla zvířata ve stresu, nedokázala by dosáhnout takové produkce,« řekl Pýcha. Dodal, že v ČR už téměř nejsou chovy, kde by byly krávy u žlabu uvázané, na rozdíl například od Bavorska, kde je takových chovů okolo 50 %.

(ici)

5. 3. 2020  (ici)