Lesy ČR v miliardové ztrátě, těžbu dřeva letos »dík« kůrovci zvýší na nový rekord

Státní podnik Lesy České republiky vykáže za loňský rok ztrátu na úrovni jedné miliardy korun. Odpovídá to finančnímu plánu na loňský rok. Podnik letos začal poprvé v historii používat ke svému financování úvěr. Očekává zvýšení těžby dřeva na nový rekord přes 15 milionů kubických metrů z loňských 13,9 mil. kubíků. Důvodem je těžba kalamitního kůrovcového dřeva a dřeva z letošních větrných kalamit. Podnik dá i letos lidem možnost sázet nové lesy na místech vykácených kvůli kůrovci a suchu.

Informoval o tom generální ředitel státního podniku Josef Vojáček. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Předloni měl podnik zisk 70 mil. Kč. Důvodem propadu hospodaření je kůrovcová kalamita, která způsobuje přetlak nabídky dřeva na trhu a pád cen. Konkrétní výše ztráty se podle Vojáčka ještě může změnit o deset procent směrem dolů či nahoru. »Rozptyl je daný možným přeceněním zásob dříví, které máme za rok 2019 vyrobeny a máme je na skladě. Konzultujeme to s auditory,« řekl. Při snížení ceny zásob dřeva by se ztráta prohloubila.

K úvěrovému financování podnik musel přistoupit proto, že v letech 2013 až 2018 své volné peníze v souhrnu za téměř 32 mld. Kč postupně odvedl do státního rozpočtu. V minulosti podnik ke svému financování nikdy úvěr nepoužil.

Zatím podnik podle Vojáčka v lednu začal čerpat kontokorentní úvěr v objemu ve stovkách milionů korun. Ačkoliv se jeho úvěrový rámec dojednaný u více bank pohybuje v miliardách korun, Vojáček nepředpokládá, že čerpání bude v miliardách. Míní také, že podnik úvěr nebude využívat po celý rok. »Příjem prostředků v průběhu roku je různý. Budou měsíce, kdy se budeme pohybovat čistě na vlastních zdrojích a budou měsíce, kdy budeme muset dočasně použít cizí zdroje,« řekl ředitel.

Výsledek hospodaření roku 2020 bude podle něj záviset na vývoji letošní kůrovcové kalamity. V koncepci hospodaření Lesy ČR počítají, že by letos měly vykázat ztrátu 1,9 mld. Kč. Vojáček nemyslí, že by podnik tuto úroveň přesáhl. Ve své strategii podnik počítá se ztrátovým hospodařením až do konce roku 2023. V roce 2024 by se měla státní firma dostat do zisku 409 mil. Kč. V dobách bez kůrovcové kalamity měl podnik zisky v miliardách korun ročně.

Hlavně takzvaná nahodilá těžba

Celých 95 procent objemu z letos plánované těžby by mělo připadnout na takzvanou nahodilou těžbu, do níž spadá především těžba kůrovcového dřeva a dále i těžba dřeva zničeného větrem a jinými živly. »Jen kvůli vichřicím Sabine a Julie nám popadlo asi 1,5 mil. kubíků dřeva,« připomněl Vojáček škody z únorových vichřic.

Zvýšení letošní těžby potvrdila již lednová čísla, kdy podnik zvedl těžbu téměř dvojnásobně skoro na jeden milion kubíků dřeva. »Těžba jde pořád nahoru a láme rekordy. Nechceme v těžbě ustat, protože se snažíme kůrovcovou kalamitu zpomalit a jednou kůrovce dohonit,« řekl Vojáček. Připomněl, že v běžných letech před vypuknutím kůrovcové kalamity se roční těžba podniku pohybovala kolem osmi milionů metrů krychlových dřeva.

Kvůli přetlaku dřeva na trhu v celé Evropě je podle Vojáčka trh se dřevem složitý. »Situace bude nadále komplikovaná. Ceny dříví jsou na historickém minimu,« řekl. Podnik letos do značné míry převzal obchod se dřevem do vlastních rukou, jeho obchodní oddělení, posílené na 75 lidí, by letos mělo prodat přes dva miliony kubíků dřeva. Prodej vytěženého dříví pilařským firmám a dalším odběratelům se uskutečňuje prostřednictvím tzv. rámcových smluv.

Obchod se dřívím může podle Vojáčka zkomplikovat i epidemie koronaviru v Číně, protože řada firem dřevo ze střední Evropy prodává do Číny. »Dopravní řetězec do Číny se v poslední době stává velkým problémem,« řekl. Lesy ČR samy dřevo do Číny přímo nevyvážejí, ale může tam putovat jejich dřevo prostřednictvím obchodních firem. Česká republika je malým hráčem na trhu s dřívím, rozhodujícími jsou Německo a Francie, dodal Vojáček.

Den za obnovu lesa s osvětou

Lesníci také chtějí od března do konce října uspořádat po celé republice přes 400 akcí nazvaných Den za obnovu lesa. Vše by mělo vyvrcholit celostátním Dnem za obnovu lesa v říjnu.

»Nejde nám o rekordy, o plochu či objem prací, ale hlavně o to umožnit lidem, kteří o to stojí a sami se na nás často obracejí, se podílet na obnově porostů,« řekl Vojáček. Letošní sázení naváže na loňskou říjnovou akci Den za obnovu lesa, která 19. října na více než desítku míst přilákala 31 000 dobrovolníků.

Dobrovolníci nebudou podle Vojáčka nahrazovat práci lesních dělníků podniku. »Budeme jim ale vděční za každou vysazenou sazenici,« řekl. Akce lesníci pojmou také jako osvětu. »Chtěli bychom uvádět na pravou míru klišé, která se neustále objevují. Například, že Lesy ČR a vlastníci lesů nadále obnovují jen smrkové monokultury, že se v lesích hospodaří neodborně. Chceme lidem ukázat, jak je to ve skutečnosti,« uvedl ředitel.

Dobrovolníci by měli především vysazovat smíšené lesy s mnoha druhy původních dřevin. Budou také uklízet klest, stavět oplocení nových výsadeb, sbírat semena a šišky pro semenářský závod. První akce jsou na programu v sobotu 14. března. Lidé se na práce musejí přihlásit. Podrobnosti k termínům a k přihlášení jsou na webu projektu.

(ici)

11. 3. 2020  (ici)