Panikaří - jen nejsou připraveni!

Věční kritici doby minulé se dnes dostávají do úzkých. Znáte je, nechtějí přiznat, co dělali před rokem 1989, ale mají jasno, že vše bylo špatně. A teď nevědí, kudy kam, kritizují vládu a vlastně každého, ale skutečný argument nemají.

[o]

Musím, a docela rád, připomenout, že na rozdíl od dnešní doby jsme byli tehdy v ČSSR dostatečně připraveni na podobné krizové scénáře. Dnes jen málokdo ví, co má přesně (ne)dělat. Stáváme se tak, žel, nebezpeční především sami sobě!

Ve školách byly zrušeny - a teď chybějí - hodiny branné výchovy včetně praktického nácviku. Kolik dnešních dětí umí používat například plynovou masku? Školákům schází základní povědomí o tom, co mají v krizových situacích dělat.

V minulosti také existovala tzv. civilní obrana a sklady civilní obrany, kde byly ochranné prostředky a pomůcky pro podobné situace. Naše armáda měla dostatečné množství zásob trvanlivých potravin, a to i pro civilní obyvatelstvo. Vojáci a příslušníci ozbrojených sborů navíc přesně věděli, jak se v podobných situacích zachovat. Na případný stav nouze byly připravovány všechny složky včetně Svazarmu. Samozřejmě všechno mělo své pro a proti, nicméně připravenost na katastrofy byla podle mě s dneškem zcela nesrovnatelná. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Bez dostatečného »tréninku« však jen těžko můžeme někoho nebo něco porazit… Nemyslíte?

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM

19. 3. 2020  Vojtěch FILIP