Pražští zastupitelé se shodli na zabezpečení dodávky roušek a respirátorů

Jednání pražského zastupitelstva se uskutečnilo vzhledem k šíření koronavirové infekce v mimořádných podmínkách. Zástupci koalice a opozice se domluvili, že přítomen bude jen nezbytný počet zastupitelů, doma zůstali především ti starší či další, které by mohla infekce ohrozit. Pražští zastupitelé se mimo jiné shodli na zabezpečení dodávky roušek a respirátorů.

»Jednání pražského zastupitelstva odpovídalo současné nouzové situaci. Na rozdíl od některých městských částí, které svá jednání zrušily (a po pravdě, nelze jim to v tuto chvíli nějak zvlášť vyčítat), zastupitelé hlavního města se sešli, i když v dohodnutém omezeném počtu. To samé učinila veřejnost (až na dvě výjimky), kdy na výzvu neúčastnit se přímo, sledovala jednání on-line. Této možnosti jsem využila i já,« uvedla pro Haló noviny předsedkyně pražské KSČM a bývalá zastupitelka Marta Semelová. »Mimořádným opatřením odpovídalo i samotné jednání. Vystoupením k jednotlivým bodům programu bylo časově omezeno na jednu minutu a interpelace byly zredukovány na písemnou formu. Upravený byl i program, na němž se předem dohodly koaliční a opoziční kluby. Z toho logicky plyne, že předloženy byly pouze neproblematické tisky. V rekordním čase, za jednu hodinu a deset minut, tak byly všechny schváleny, a to téměř bez diskuse. Nutno ocenit, že politikaření a zviditelňování se šlo v tuto chvíli stranou,« dodala.

Vyjádřila se i k některým tiskům. Ke schválenému kompromisu mezi hlavním městem, městskou částí Praha 1 a společností Welwyn uvedla, že se jedná o výsledek dlouhých diskusí nad plánovanými zásahy do podoby Václavského náměstí. »Vedení města vyslyšelo názory odborníků a dohodlo se s partnery, že tolik kritizované rampy ve spodní části Václavského náměstí nebudou,« dodala. Stejně jako v minulosti podpořila dotaci ve výši 550 tisíc korun na provoz potravinové banky. Stejně tak podpořila rozšíření aktivit příspěvkové organizace hlavního města Palata – Domov pro zrakově postižené o mimoškolní činnost a zabezpečení vzdělávání pro rodiny, které pečují o člověka s Alzheimerem. »Je to určitě krok správným směrem. Příspěvková organizace hlavního města Palata – Domov pro zrakově postižené je zařízení, které si zasluhuje vysoké ocenění. Zaměstnanci zde odvádějí velký kus práce,« řekla.

V neposlední řadě se vyjádřila i ke schválení zabezpečení dodávek roušek a respirátorů. »V souvislosti s koronavirem je v hlavním městě zoufalý nedostatek ochranných prostředků. Roušky a respirátory chybějí nejen občanům, ale především pracovníkům ve zdravotních a sociálních službách a dalším zaměstnancům, jejichž činnost je nezbytná pro zajištění chodu města. Proto vítám, že napříč politickým spektrem došlo v této krizové situaci ke shodě na zabezpečení dodávky roušek a respirátorů za 123 milionů korun. Kéž by čtvrteční věcné jednání pokračovalo i v budoucnosti. To je ovšem přání z říše pohádek,« uzavřela Semelová.

(ac)

20. 3. 2020  (ac)