Kulturou proti koronaviru!

Život nekončí ani epidemií koronaviru, ani karanténou. A překonat beznaděj, obavy z budoucnosti, ale i třeba ponorkovou nemoc doma může i kultura, vždyť je to právě kultura, slovy klasiků, která odlišuje naši civilizaci od říše zvířat. A proto aktivně tvořme, skládejme, malujme, pišme, ale i kulturu »konzumujme«. Poslouchejme, čtěme, doma se dá i tancovat či zpívat... A když už nemůžeme do muzeí, galerií, na koncerty, tak to zkusme alespoň »online nebo offline«.

[o]

Existuje už i spousta stránek a aplikací, které různé možnosti nabízejí. Muzea a galerie mají »na netu« prohlídky svých expozic či expozic virtuálních, pořadatelé akcí, které jsou pro letošek mnohdy i ohroženy, či se již nebudou moci uskutečnit, mohou dávat lidem zase záznamy akcí loňských nebo ještě starších a sbírat síly pro nové ročníky.
A nezapomeňme, že kultura není jen film, divadlo, literatura, výtvarné umění a další obory, ale i to, jak se chováme sami k sobě a k jiným... Ukažme, že jsme hodni toho býti pány tvorstva a že máme budoucnost!

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr kultury za KSČM

25. 3. 2020  Zdeněk ŠTEFEK