Rozhovor Haló novin s poslancem Ivo Pojezným (KSČM)

Maturitou přece život nekončí

Maturanti a uchazeči o studium na vysokých a středních školách se budou na zkoušky připravovat déle. Jejich termíny se posunou z dubna a května na červen. Záležet však bude na tom, kdy se znovu otevřou školy. To zatím zůstává nejisté. Co to pro ně znamená?

Opravdu záleží na tom, kdy se školy znovu otevřou. Byl bych moc rád, pokud by to bylo v polovině května, ale nejsem si jistý, zda optimismus je na místě. Pro mne byl vždy život a zdraví na prvním místě, pak to ostatní, i když se jedná o tak významnou záležitost, jako je vzdělávání. V těchto pro populaci neznámých, velmi těžkých a osudných časech, jde o to nejcennější, především u našich nejstarších, babiček a dědečků, nemocných či lidí s oslabenou imunitou. U těch, kteří mají nejmenší podíl na rozšiřování koronaviru a kteří sem ten zhoubný virus jistě nepřinesli.

Lehkovážné počínání mladších by se mělo řídit především s ohledem na ty, kteří se pro jejich pohodlnější život obětovali. Proto i maturanti musí počítat s tím, že se termíny mohou posunout na neznámo, třeba o několik týdnů, a je zcela jedno, zda jde o květen, v tomto případě spíše červen. Nyní nastal čas, aby ukázali, že jsou hodni zkoušky z dospělosti. Že udělají vše pro to, aby uspěli a prokázali, že přes všechny radosti života, kterých si umí užívat, mají obrovskou lidskou zodpovědnost. Očekávají to od nich nejen jejich nejbližší, ale celá občanská společnost.

[o]

Pokud se školy neotevřou do 1. června, zkoušky by na maturitním vysvědčení nahradil průměr známek z posledních tří vysvědčení ze střední školy. V každém případě bude letos státní maturita bez slohů z češtiny a cizích jazyků. Lze s tím souhlasit? A co to přinese?

Je to ta nejhorší varianta znamenající pomalejší ústup nákazy, ale i tak budoucí život studentů posledních ročníků středních škol prokáže, zda si maturitu zasloužili, či nikoliv. Maturitou přece život nekončí. Dnes, stejně jako v minulosti, je život naplněn stálými a překotnými změnami, a celoživotní učení patří k současnému vývoji a trendu moderní civilizace. Pokud to budou poslední tři či čtyři nebo i pět či šest známek z uplynulých ročníků maturitních předmětů, jde jen o jakýsi studijní průměr.

Celou tuto skutečnost považuji jako tu poslední možnost řešení tak, aby se neprodlužoval školní rok a také jako zcela logické řešení těžké nouzové situace, ke které dospělo ministerstvo školství. Pro zrychlení maturit, pokud by k nim došlo, i vynechání písemných prací z českého a cizího jazyka. Za normálních podmínek jsem jednoznačně jak pro zjištění pasivních znalostí, ke kterým dojdeme pomocí didaktických testů, tak pro zjištění aktivních znalostí písemnou a ústní zkouškou. Navíc by písemné prozkoušení a hodnocení mělo být co nejvíce objektivní, tedy vše zcela anonymní. Proto zhoršit stav při rozšiřování nemoci tím, že vrátíme předčasně žáky i studenty do škol, by bylo naprosto nehorázným hazardem. Já bych si nikdy neodpustil svůj podíl na poškození zdraví či života druhých.

Ministr Robert Plaga (ANO) školy vyzval, aby pokračovaly ve výuce na dálku. Učitelé i děti a jejich rodiče tak začali víc než kdy předtím využívat vzdělávací aplikace a programy online. Vyučujícím ministr doporučil, aby se přizpůsobili možnostem rodin a soustředili se na hlavní předměty, jako je čeština či matematika. Jsou rodiny, které nemají doma připojení na internet, počítač... Nejsou tak děti z nich znevýhodněny?

Bohužel patříme mezi země, kde se za vše draze platí. Chcete-li pro děti to nejlepší, tak musíte sáhnout někdy hodně hluboko do kapsy. Ať je to ve sportu, mimoškolní činnosti, stejně tak, pokud jde o připojení na internet. Ne každá rodina si to skutečně může dovolit, navíc musíme připočítat maminky samoživitelky, ale i tatínky samoživitele, na které protějšek neplatí, nebo péči dětí u prarodičů či i jinak znevýhodněných, například rodičů bez práce nebo s nízkým příjmem. Doma opravdu dnes nemá každý počítač, laptop či tablet a školní žáci tyto pomůcky zatím nedostávají, jak je tomu v zemích nám léta dávaných za vzor, kde jde do vzdělávání větší procento HDP než v České republice.

Pan ministr neřekl vlastně nic nového, učitelé od počátku zaměřili svoji činnost k věcem pro další vzdělávání podstatným. Začali pracovat distanční formou vzdělávání, tedy na dálku, aby zachovali co největší aktivitu svých svěřenců. Mnohé novátorské metody kontaktu s dětmi jim umožnily bytostně se vcítit do života jejich svěřenců. Do života virtuální reality, kterou by jen tak sami od sebe nezakusili. Je to velmi náročné a časově zatěžující, ale ve velké většině to zvládli, ač učitelský sbor také kvůli letitému podfinancování hodně stárne.

Navzdory spekulacím o posunutí termínu letních prázdnin ministr Plaga tuto možnost odmítl. Předpokládá otevření škol v druhé polovině května. Dovedete si představit, že by žáci a studenti chodili do školy třeba celý červenec?

Nejsem zastáncem toho, ač mi to někteří vyčítají, aby se zasahovalo do letních prázdnin. Školy nejsou z hlediska hygienického připraveny na výuku v horkých měsících. Zkuste učit děti třeba matematiku, jazyky nebo i fyziku při čtyřiceti stupních bez klimatizace. To není výuka u bazénku či na zahradě. Navíc i učitelé mají nárok na čtyřicet dnů dovolené, které si nemohou vybrat přes školní rok. Posunutí vlastně nic neřeší, jen snad to, že by měli učitelé v září levnější dovolenou. A co se týče zkrácení prázdnin a tedy i dovolených pedagogů, pak podobně by mohlo některé podnikavce vést k myšlenkám náhrady práce za dobu nemoci, ošetřování dětí a podobně. Tam by se asi nikdo dostat nechtěl.

Co učitelům, dětem i rodičům může dát, či naopak vzít zavření všech typů škol a výuka na dálku, výuka doma?

Myslím si, že mnozí rodiče, zvláště menších dětí, pochopili, co musí učitelé zažívat každý den s více než dvaceti dětmi ve třídě, když sami po dvou týdnech doma se svými dětmi nevědí kudy kam. Ale musí vydržet a v tom si s učiteli jsou v tuto chvíli velmi rovni. Věřím, že si jich začnou více vážit a změní svůj pohled na jejich nesmírně psychicky vyčerpávající povolání. Krom toho, co jsem již zmínil, je důležité i to, že si snad členové rodiny budou o něco blíž. Že začnou chápat a posuzovat život z jiného měřítka, než byli dosud zvyklí. Že si začnou více vážit maličkostí okolo sebe, ale hlavně svých blízkých.

Kvůli epidemii koronaviru se změnily i letošní zápisy do prvních tříd. Na rozdíl od předchozích let k nim děti nemůžou jít osobně, ale školy je zapíšou na základě přihlášky od rodičů. Není vám budoucích prvňáčků líto?

Určitě je dobře, že malé děti zbytečně nepůjdou tam, kde by jim mohlo hrozit nějaké riziko. Je to opět stav nouze, ale jistě bude i v prvních dnech po nástupu dětí do školy čas k diagnostice jejich vyspělosti a možnému řešení v průběhu prvních dnů nového školního roku. Jsem navíc pevně přesvědčen o tom, že paní učitelky mateřských škol daly rodičům naprosto přesné informace, jak na tom jejich děti jsou a případné problémy nechaly prověřit odborníky v našich vysoce profesionálních poradnách. Je pravda, že mohou být prvňáčci ochuzeni o přijetí do žákovského stavu, ale i to školy zvládnou v průběhu zahájení školního roku v září.

Některé vysoké školy avizovaly, že budou prodlužovat semestr a měnit termíny přijímacích zkoušek či státnic. Některé mluví o zkouškách, včetně státních, na dálku. Umožnit by jim to měl zvláštní zákon, který má parlament schvalovat opět v legislativní nouzi. Je to správný postup?

Myslím si osobně, že do autonomie vysokých škol se má mluvit co nejméně. Ministerstvo školství, respektive Poslanecká sněmovna, má dát pouze jakýsi časový rámec, což, předpokládám, učiní v úterý nebo ve středu, tj. 7. nebo 8. dubna, a vysoké školy si dle svého upraví časový harmonogram, aby zvládly státní závěrečné zkoušky včetně přijímacího řízení nových studentů.

Co by ještě měla přinést předloha, kterou bude v legislativní nouzi schvalovat Sněmovna?

Je to poměrně velmi logická a jednoznačná záležitost, která vyplývá z toho, že není jasné, kdy bude ukončen nouzový stav. Proto je potřeba upravit podmínky k přijímání studentů právě na základě posunutí maturitních zkoušek. Uchazeči nebudou moci včas předložit doklady o absolvování studia v daných termínech, proto následující akademický rok umožní předložit tyto dokumenty ve lhůtě do jednoho měsíce po zahájení. Úprava se dotkne z těchto důvodů také státních závěrečných zkoušek i obhajob disertačních prací. Počítá s možností využití distančních způsobů komunikace při těchto zkouškách, ale za určitých podmínek komisionálního zkoušení. Pokud to nebude možné, musí být po ukončení opatření umožněno vykonat zkoušky standardně. Předloha se týká i jiných záležitostí, ale ty nepovažuji za tak mediálně důležité.

Co podle vás dnes žákům a studentům, zkrátka dětem, nyní nejvíce chybí?

Velmi nerad porovnávám současnost s minulostí, a tato velmi dobře mířená otázka by k tomu mohla vést. Naše děti jsou, a i v minulosti byly velmi citlivé na to, co se děje ve společnosti. Vše, co u nich vidíme, a nemusí se nám to dvakrát líbit, je zcela zákonitá reakce na jejich pocity ze složitosti lidského žití. My zkušenější se dovedeme lecčemu pousmát, nebo to brát s rezervou, ale naše děti si všechno musí naplno prožít a vyhodnotit. A za nějakou desítku let budou stejné, nebo alespoň podobné, jako jsme my dnes. A třeba se po těch letech někoho z nich jiná příjemná paní redaktorka zajímavých novin zeptá právem na totéž.

Vidím to i u svých bývalých žáků, jak během let proměnili své priority a svůj pohled na svět, když si jen tak nezávazně povyprávíme v obchodě, na ulici, na sociálních sítích, ale také u pohárku vína ve sklípku nebo třeba na třídním srazu. Hlavně jsem rád, že na mě po těch mnoha letech nezapomněli. Nevím, zda se to vůbec hodí říci, ale už i já mám dvě žákyně, které jsou již babičkami. A tak se z třídního učitele stal třídní dědek.

Marie KUDRNOVSKÁ

7. 4. 2020  Marie KUDRNOVSKÁ