Odstranění Koněvova pomníku je hanbou republiky

Zneužili mimořádného stavu, kdy lidé nemohli veřejně protestovat. Chovali se jako zloději. Bojí se občanů. Konali cynicky ve dnech 75. výročí osvobození od fašismu a ukončení druhé světové války. Takto reagují zástupci veřejnosti na páteční odstranění pražské sochy maršála I. S. Koněva, osvoboditele Prahy a části Československa, velitele vojsk, jež osvobozovala koncentrační tábory Auschwitz-Birkenau a Terezín a podílela se na dobytí Hitlerova Berlína.

Čin Prahy 6 označili představitelé světové antifašistické federace Fédération Internationale des Résistants (FIR) – Association Antifasciste, se sídlem v Berlíně, za politický skandál, »nepřekonatelný ve svém maloměšťáctví a slabomyslnosti«. Navzdory mezinárodním protestům a intervencím, včetně těch, které směrovaly české vládě, byl v pátek 3. dubna rozebrán a odvezen pražský pomník maršála Koněva, a tím byl památník znesvěcen - a bez možnosti veřejných protestů, píše se ve stanovisku. FIR je přesvědčena, že radnice Prahy 6 chtěla zabránit tomu, aby se v den osvobození českého hlavního města a v Den vítězství nemohly k pomníku Koněva vydat tisíce pražských občanů, aby si připomněli osvoboditele květinami a dalšími poctami. »Po skandální deklaraci Evropského parlamentu z 19. září 2019, jež byla použita jakožto uzákonění – zvlášť v pobaltských státech a Polsku – odstranění památníků osvoboditelů, jsme v Praze svědky dalšího otřesného příkladu následků tohoto historického revisionismu. FIR a její členské federace si jsou přesto jisté, že čeští antifašisté a mnozí občané si navzdory této hanebnosti uchovají vzpomínku na osvoboditele a důstojnými veřejnými formami si připomenou maršála Koněva a tisíce bojovníků Rudé armády, kteří se podíleli na osvobození,« uvádí se v tiskovém prohlášení, jež podepsal generální tajemník FIR Ulrich Schneider.

S prohlášením Výkonného výboru ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu jsme čtenáře seznámili v sobotním vydání našeho listu.

Také České mírové hnutí, z. s., co nejrozhodněji odsuzuje zničení pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele vojsk Rudé armády, která před 75 lety přinesla do Prahy svobodu a mír. »Této (koronavirové) situace bylo podle starosty Městské části Praha 6 využito proto, aby proti nehoráznému odstranění antifašistického pomníku ‚nemohla demonstrovat spodina‘,« uvádí se kriticky ve stanovisku podepsaném Milanem Krajčou, předsedou Českého mírového hnutí. Hnutí proto vyzývá všechny demokratické a mírové síly, aby se rozhodně postavily na obranu pomníků, památníků a dalších veřejných upomínek hrdinného zápasu všech protihitlerovských sil a odmítly stupňující se snahy o přepisování a falšování historie.

Nerozhodli občané

Podle Petičního výboru pro ochranu památníku maršála I. S. Koněva v Praze 6 bylo jednání radnice Prahy 6 a starosty Ondřeje Koláře (TOP 09) podloudné. »Rozhodnutí radnice, na které se Kolář odvolává, bylo pouze menšinovým stanoviskem zastupitelů, nikoli občanů Prahy 6 a dalších obvodů v Praze i dalších okresů v ČR. Dokumentují to zveřejňované ohlasy,« uvádí se v protestu petičního výboru, který je přesvědčen, že krok Prahy 6 je protiprávní, neboť podle smlouvy o přátelství a spolupráci mezi ČR a RF je uloženo oběma zemím pečovat o válečné hroby a pietní místa. »O válečných hrobech a pietních místech, uvedených v Centrální evidenci každého státu, o jejich péči, přemísťování a dalších okolnostech rozhodují společně oba státy, nikoliv místní orgány. A o tento zápis usiluje náš petiční výbor. Pomník maršála I. S. Koněva splňuje všechna požadovaná právní kritéria pro zápis do této Centrální evidence válečných hrobů a pietních míst MO ČR. A tomuto brání klika rusofobů na radnici i na ministerstvu obrany proto, aby památník mohla zlikvidovat z předsudečné nenávisti. A to současný starosta podlým způsobem dokázal,« napsala Haló novinám mluvčí petičního výboru Eva Havelková. Petiční výbor bude i nadále pokračovat v úsilí vrátit sochu na původní místo na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči.

Vraťte sochu zpátky!

Členky Levicových klubů žen vyzvaly Zastupitelstvo Prahy 6, aby napravilo »skutek, který nelze nijak omluvit ani odůvodnit« a sochu I. S. Koněva vrátilo na své místo. I Levicové kluby žen jsou přesvědčeny, že Praha 6 porušila smlouvu mezi ČR a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, s níž vyslovili souhlas Parlament ČR a prezident Václav Havel. Ratifikační listiny byly vyměněny, připomněl LKŽ, v Moskvě 5. března 1996. »Myslíte si, že jste tímto činem udělali další krok k nepravdivému přepisování dějin? Ne. Naši vlast osvobodila Rudá armáda spolu se spojeneckými vojsky, s tím se musíte prostě smířit,« je uvedeno ve stanovisku podepsaném Květou Šlahúnkovou, předsedkyní Republikové rady LKŽ.

[o]

Podlý čin vyvěrající z falzifikace historické pravdy. Tak hodnotí likvidaci Koněvovy sochy Národní rada Klubu českého pohraničí. »Národní rada KČP vyjadřuje celou svou činností trvalé úsilí o pravdivý výklad historie českého národa a odsuzuje všechny pokusy o její falzifikaci. Ptáme se: Jaké je stanovisko Zastupitelstva Prahy 6 a pana Koláře k požadavkům sudetoněmeckého landsmanšaftu a českých kolaborantů na likvidaci dekretů prezidenta ČSR Dr. E. Beneše? Posíláme přátelský pozdrav Velvyslanectví Ruské federace a jeho prostřednictvím ruskému národu. Budeme i nadále pěstovat a šířit úctu k maršálu I. S. Koněvovi a všem vojákům Rudé armády, kteří osvobodili svět a naši vlast od hitlerovské genocidy,« píše se v tiskovém prohlášení KČP podepsaném předsedou Národní rady Gustavem Janáčkem a čestným předsedou Milanem Richterem. Členové a příznivci KČP položí v květnových dnech, jako každoročně, květiny na místa posledního odpočinku všech, kdož položili životy v boji proti fašismus a nacismu.

Vyvěsí snad fangli pohrobků nacismu?

Jiří Jaroš Nickelli, potomek německými nacisty perzekvovaných rodinných příslušníků, člen ČsOL Brno, zaslal redakci krátké sdělení: »Pan Hřib jedná jako zloděj. Zloděj je kryt tmou, pan Hřib koronavirem. Vlastenci ctí Koněva, kolaboranti a zrádci národa skučí jako za protektorátu. Odstranění pomníku maršála Koněva je hanba republiky.«

Za nehorázné, trestuhodné a ubohé označil odstranění Koněvovy sochy stínový ministr kultury za KSČM Zdeněk Štefek. »Vyvěsí snad v dalším kroku fangli pohrobků nacismu a budou se objímat se sudeťáky, což už ostatně mnozí činí?« Štefek připojil na povzbuzení báseň Fráni Šrámka Uprostřed cesty. »‘V boj marný když se nevrháš...‘ Tak to mnozí z nás teď jistě cítí. Ale víme také, že pravda vítězí!«

Občané, kteří nesouhlasí s odstraněním sochy maršála I. S. Koněva, nechť svůj názor adresují starostovi, radě či Zastupitelstvu MČ Praha 6, adresa: Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, 160 00.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

6. 4. 2020  (mh)