Násilí za zavřenými dveřmi bytů může přibývat

Kvůli domácímu násilí policie v ČR přikročila už k více než 15 800 vykázáním z domova. Opatření na ochranu obětí může využívat od ledna 2007. Letos do konce března tak rozhodla zatím ve 344 případech. Statistiku zveřejnil Bílý kruh bezpečí.

Organizace na pomoc obětem upozorňují na to, že v době mimořádných omezení a nařízení může násilných výpadů za dveřmi bytů přibývat a situace týraných se může zhoršit.

Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči druhému. Nemusí být jen fyzické, ale také psychické, sexuální či ekonomické. Vykázání má chránit oběti před dalšími výpady. Bílý kruh bezpečí vychází z údajů Asociace pracovníků intervenčních center, která se starají o oběti a ohrožené osoby. V březnu centra zaznamenala 111 vykázání. V únoru jich bylo 120 a v lednu 113.

V roce 2007 policie rozhodla o 862 vykázáních. O rok později počet klesl, v dalších letech pak postupně stoupal. Nejvyšší byl v roce 2011, kdy policisté opatření využili v 1430 případech. Loni dosáhl 1256.

Podle údajů z národního plánu prevence domácího násilí, který zahrnuje opatření do roku 2022, přichází kvůli domácím útokům ČR ročně zhruba o 14,5 miliardy korun. Největší část z této sumy představují ztráty kvůli pracovní neschopnosti a výdaje na léčbu obětí, a to asi 13 miliard. Úřad vlády situaci analyzoval v roce 2017. Podle autorů analýzy však celkové náklady nezahrnují výdaje samotných obětí a také jejich psychickou újmu, takže spočítané ekonomické dopady jsou ještě podhodnocené.

Bílý kruh bezpečí nabízí pomoc na nonstop lince pro oběti kriminality a domácího násilí na čísle 116 006. Organizace proFem pro oběti domácího a sexuálního násilí v pracovních dnech poskytuje kvůli koronavirové krizi poradenství i přes facebookový messenger, k dispozici jsou chat či telefonní linky. V nepřetržitém provozu je také číslo 283 892 772 organizace Acorus. Víc linek má teď také centrum Rosa. Zdarma ke stažení je mobilní aplikace Bright Sky. Obětem pomůže vyhodnotit jejich situaci, nabídne rady a kontakty, bezpečné uložení snímků i spojení na policii. Digitální stopu nebude možné vysledovat.

(ku)

14. 4. 2020  (ku)