Rozhovor s členkou výboru Klubu českých turistů Mariánské Lázně Milenou Kafkovou

V našem kraji je neustále co objevovat

Co vás přivedlo k turistice? Jak jste se stala »hlavou« Klubu českých turistů v Mariánských Lázních?

K turistice mě přivedli rodiče, zejména tatínek, pan Václav Černý, který byl dlouholetým předsedou Klubu českých turistů v Mariánských Lázních. Můj první záznam ve vandrovní knížce je z března 1974. Hlavou klubu nejsem, jsem pouze členkou výboru. Předsedkyní je paní Růžena Balatá. Práce v turistice pro členy i pro širokou veřejnost je kolektivní činností. Sám by to člověk nezvládl.

Kdy byl založen Klub turistů Mariánské Lázně?

Ustavující valná hromada Klubu československých turistů v Mariánských Lázních se konala 5. února 1927, před třemi lety jsme tedy oslavili 90. výročí. Jednatelem byl tehdy zvolen učitel Bohumil Strouhal. Poslední valná hromada se konala 8. dubna 1937. Dále se již o Klubu čs. turistů v Mariánských Lázních neobjevuje žádná informace. Třicátého září 1938 byly Mariánské Lázně předány říšskoněmeckému vojsku.

Kolik členů a členek váš klub?

Ke konci roku 2019 měl náš klub 194 členů.

Má váš klub nějaké tradice?

Některé akce, které pořádáme, mají tradici dlouhou přes 40 let. Je to například »Novoroční výstup na Podhorní vrch«, »Zimním krajem léčivých vod«, »Krajem léčivých vod« nebo »Nadílka u Krále smrků«.

[o]

Jak plánujete oslavit třicáté výročí turistického klubu Karlovarského kraje?

KČT byl založen v roce 1888. Nyní slavíme již 30 let od znovuobnovení činnosti po sametové revoluci. Oblast KČT Karlovarský kraj vznikla 28. února 2004 a v současné době zde pracuje dvanáct odborů. Třicáté výročí jsme plánovali oslavit na »Jarním setkání turistů Karlovarské oblasti« v Horním Slavkově. Bohužel nám plány zhatila epidemie koronaviru a veškerou činnost jsme byli nuceni pozastavit.

Je tedy možné se vůbec ptát na váš letní program?

V tomto čase je opravdu těžké plánovat nějaké akce na léto. I tak jsme o letních měsících mívali přestávku – z důvodů vyšších teplot, dovolených apod. – a svou činnost jsme opět zahajovali hned po prázdninách na začátku září.

Jaké jsou vaše oblíbené turistické cesty?

Naše oblíbené trasy výletů a pochodů jsou převážně zde v Karlovarském kraji, kde je neustále co objevovat. Nebráníme se ani cestám do blízkého příhraničí a rádi také navštěvujeme sousední Plzeňský kraj.

Kolik aktivních českých turistů přichází každý rok do Mariánských Lázní?

Na tuto otázku není lehké odpovědět. Ale při pohledu na startovní listiny pochodů zaznamenáváme nárůst účastníků i zvýšený zájem o pobyt v přírodě. Lidé rádi cestují a poznávají nové kraje, přírodní krásy a jsou rádi spolu. To je nyní z bezpečnostních důvodů zakázáno a my to respektujeme, i když to byla důležitá součást naší činnosti – setkávat se a jet třeba na výlet společně.

Každoročně chodíte před Štědrým dnem ke Králi smrků, což byl mohutný smrk ztepilý rostoucí severozápadně od Mariánských Lázní. Odhaduje se, že strom vzklíčil zřejmě kolem roku 1818, kdy byly Mariánské Lázně vyhlášeny veřejnými lázněmi. Od roku 1986 byl tento vysoký strom chráněný, ale bohužel zlomil se v silném větru. Co pro vás tento strom znamenal?

Na 19. prosince plánujeme uspořádat již 40. ročník »Nadílky u Krále smrků«. V únoru 2017 sice padl při vichřici, ale je to už dlouholetá tradice, vyrazit poslední sobotu před Štědrým dnem do lesa. Zastavit se v předvánočním shonu, setkat se v přírodě s přáteli a popřát si krásné svátky. A po silvestrovských oslavách nás čeká další výšlap – na Podhorní vrch, vždy na Nový rok. Letos to byl už 43. ročník této akce.

(za)

FOTO – archiv KČT Mariánské Lázně

15. 4. 2020  (za)