Levicové kluby žen ve stavu nouze nezahálejí

Poslanecká sněmovna na návrh vlády schválila další prodloužení nouzového stavu v naší zemi. A jak se nám v něm žije? Členky LKŽ nečekaly na žádné nařízení, ani vyzvání »z vrchu«, ale automaticky a nezištně se zapojily do všech projektů, které postupně vznikaly.

Od 1. března, kdy se u nás objevil první případ nákazy koronavirem COVID-19 a postupně vláda schvalovala různá opatření, jsme oprášily šicí stroje a začaly šít a rozdávat látkové roušky do domovů důchodců, nemocnic, úřadů, policii, samozřejmě, že jich pár zbylo i pro naše nejbližší - rodinu, přátele, sousedy.

Oprášily jsme diplomy a znalosti a zapojily se do hlídání dětí a doučování školáků rodičů, kteří jsou v první linii pomoci a z nařízení vlády si nemohou vzít ošetřovné ani dovolenou. Staly jsme se babičkami na plný úvazek, ale i nákupčími, abychom pomohly seniorům a nemohoucím spoluobčanům s nákupy, zařízením potřebností na úřadech atd. Zkrátka život v nouzi nás sice omezuje, ale ten, kdo nechce, nemusí sedět s rukama v klíně.

Jednotlivé naše kluby postupně posílají zprávičky, fotky, abychom o sobě věděly, když se nemůžeme sejít, a všechny se těšíme na společné posezení.

Poděkování patří všem, kteří pomáhají, kteří nás uzdravují a chrání, ale i těm, kteří se chovají zodpovědně a dodržují nařízení, která nám pomohou vrátit se do »normálního« chodu života.

Květa ŠLAHÚNKOVÁ, předsedkyně RR LKŽ

FOTO – autorka

18. 4. 2020  Květa ŠLAHÚNKOVÁ