Netradiční připomenutí

Doba, kdy se nemohou občané setkávat ve větším počtu na veřejnosti, je opravdu dlouhá. Jako členky Levicového klubu žen jsme využily první možné příležitosti setkat se ve větším počtu. V rouškách, v počtu povolených deseti osob jsme se již na prvního máje vydaly na Lesní hřbitov v Hradci Králové.

Setkaly jsme se u památníku rudoarmějců, abychom si připomněly Svátek práce i 75. výročí osvobození vlasti od fašismu. Naše nejstarší členka Marta Kolesová Svobodová (97 let) přednesla báseň První máj od nedávno zemřelého básníka Jiřího Knoppa. S krajskou a městskou zastupitelkou Táňou Šormovou (KSČM), členkou LKŽ, jsme položily kytice šeříků a karafiátů, zapálily svíčky. O hrob se od roku jeho zřízení v roce 1972 starala Základní organizace KSČM Malšovice (část HK), nyní především Emilka Filipiová, která je též v LKŽ. Ve společném hrobě s velkým pomníkem zde leží čtyři rudoarmějci se jmény, kteří zemřeli na zranění a nemoci v květnu 1945. Na hřbitově leží ještě dva další pohřbení.

[o]

Při té příležitosti si vlastní zážitky nebo vyprávění rodičů o době před 75 lety vybavila mnohá z nás. Na závěr setkání jsme si připily červenou griotkou na zdraví i k překonání koronaviru. Po nočním dešti nám setkání v lesním prostředí prospělo na těle i na duchu. Škoda, že nás nemohlo přijít více. Těšíme se už na první větší setkání členek LKŽ v červnu.

Ve dnech osvobození – 8. května – sem, na Lesní hřbitov v Malšovicích, půjde znovu delegace OV KSČM Hradec Králové s květinami. Položí květiny i u památníku na pouchovském vojenském hřbitově, kde je pochováno 52 rudoarmějců i obětí pochodu smrti, jež zemřeli v nemocnici na válečná zranění a další nemoci. Položí květiny také u památníku na kuklenském hřbitově, kde leží šest rudoarmějců, utrápených při pochodu smrti. I na dalších místech okresu budou položeny u pomníčků květiny.

Mirka VOHRALÍKOVÁ, předsedkyně LKŽ Hradec Králové

FOTO - autorka

4. 5. 2020  Mirka VOHRALÍKOVÁ