Zásobování Brna pitnou vodou komplikuje sucho a špatný stav infrastruktury

Město Brno je zásobováno pitnou vodou ze dvou zdrojů. Z vodní nádrže Vír, která využívá povrchovou přehradní vodu, a z Vodního zdroje prameniště Březová na Svitavsku, využívajícího spodní vodu.

V posledních letech hladina zdroje březovského prameniště vytrvale klesá. V minulých deseti letech bylo území tohoto prameniště osm roků srážkově podprůměrných. Rok 2019 byl nejhorší za uplynulých dvacet let. Letošní stav vody je zhruba stejný jako v loňském roce, nepříznivě jej ovlivňuje nedostatek sněhových srážek v zimě.

Zásobování Brna pitnou vodou z jiných zdrojů komplikuje špatný stav infrastruktury, kterou je přiváděna voda z Vírské přehrady. »Kombinace dlouhotrvajícího sucha a stavu vodovodu může pro Brno v dlouhodobém horizontu znamenat zásadní problém,« naznačil Jan Zámečník, místopředseda představenstva BVK (Brněnských vodáren a kanalizací).

Na Vírském oblastním vodovodu začala první etapa rekonstrukce v okolí Drásova. Předpokládané náklady budou přesahovat 70 milionů korun. »Jen v říjnu 2018 se v daném úseku staly tři havárie se ztrátou 40 000 kubíků vody. To je 57 % toho, co spotřebuje za den celé Brno. A Drásov není jediný problematický úsek. Jeho oprava musí být prioritou nejen pro Jihomoravský kraj, ale i vlády,« vysvětlil Zámečník.

Kromě brněnské vodárenské soustavy, která zásobuje životodárnou tekutinou více než třetinu obyvatel kraje, je dle Zámečníka nutné řešit i problémy dalších vodárenských soustav. Jejich propojení a hledání nových zdrojů vody je zásadní pro udržení zásobování pitnou vodou pro všechny obyvatele.

Vírský oblastní vodovod patří s oběma vodovody z Březové nad Svitavou k hlavním zdrojům vodovodního systému, který je označován jako Brněnská vodárenská soustava. Ta zásobuje asi 450 000 obyvatel. Dvěma březovskými vodovody je do soustavy dodávána téměř kojenecká podzemní voda. Vírský oblastní vodovod dodává povrchovou vodu z Vírské přehradní nádrže na Žďársku, upravovanou v úpravně vody Švařec.

»Skoro čtyřicetikilometrový vodovod z Víru s úpravnou ve Švařci postavili za čtyři miliardy Kčs v době socialismu. Po více než třiceti letech užívání potřebuje údržbu a omlazení,« uvedl předseda klubu jihomoravských krajských zastupitelů za KSČM Stanislav Navrkal a konkretizoval: »Havarijní stav řeší vodohospodáři na třísetmetrovém úseku u obce Drásov na Brněnsku. Na tuto opravu posílá česká vláda a ministerstvo životního prostředí desítky milionů Kč. Pak se budou řadu let postupně omlazovat další opotřebované úseky této důležité vodárenské tepny

(vž)

27. 5. 2020  (vž)