Manipulace sdělovacích prostředků v současnosti II.

Dovolím si dnes pokračovat v tomto obšírném tématu mediální manipulace masovými sdělovacími prostředky prostřednictvím několika reálných příkladů. To ve významu, co nám informace může přinést, hlavně ve sféře novinářské etiky. Příkladů je neuvěřitelná spousta, neboť dnešní kapsystém je založen na negativní manipulaci bez jakýchkoli mravních pravidel. Etika je dnes jen nástrojem moci. Takže ve skutečnosti je společnosti k ničemu. Zmíním i zákonná pravidla, která jsou na papíře napsána tak, že si říkáte, »tady je vše v pořádku«, ale praxe je jiná, a zákonná manipulace zde hraje svou roli zásadní.

Mediální a novinářská etika

Uvedu v krátkosti dva příklady. Příklad první se týká fotografie malého chlapce, který se utopil, když jeho rodiče migrovali do Evropy. Fotografie malého dítěte obletěla svět a měla vlastně přesvědčit veřejné mínění v Evropě, že musí postupně přijímat uprchlíky zejména ze třetích zemí. Po celou dobu se ale v hlavním informačním poli nedozvíte to, že jsou tyto migrační vlny řízené, často pod falešnými sliby o tom, že Evropa vás čeká. Jaký je smysl a motivace této migrační vlny do Evropy, se také nedozvíme.

Příběh syrského chlapce

Veliký rozruch vyvolal snímek utopeného syrského chlapečka. Nešťastný Ajlan Kurdi se utopil u břehů řeckého ostrova Kos, kam možná někdy někteří z nás zavítali na dovolenou. Svět obletěla fotografie chlapce ležícího na pláži, s tvářičkou v moři.

Dnes již jednoznačně víme, že s mrtvolkou dítěte bylo manipulováno. Tato bestialita byla vedena snahou vytvořit patřičně zajímavý snímek a manipulativně vytvořit tlak na veřejné mínění, aby podlehlo na základě emocí a přijalo doktrínu, že uprchlíky musíme přijímat. Namísto toho, abychom dělali takovou politiku, aby se v postižených zemích neválčilo a ony si mohly budovat ekonomiku a sociální struktury tak, aby se samy mohly rozvíjet. Celý tento příběh vypovídá o charakteru a mravních »hodnotách« těch, kdož celý tento proces řídí přes média a nechutně s námi manipulují.

Najít nebohé mrtvé dítě, přenést jeho mrtvolku na vhodnější a fotogeničtější místo a potom mrtvé dítě správně naaranžovat pro působivější fotku je neohraničená zrůdnost! To nemá nic společného s mravními hodnotami ani s novinařinou.

Příběh masového vraha

Anders Behring Breivik, roku 2017 přejmenovaný jako Fjotolf Hansen, je norský masový vrah a krajně pravicový politický aktivista, který 22. července 2011 spáchal sérii teroristických útoků v norském hlavním městě Oslo a na ostrově Utøya, při kterých bylo zabito celkem 77 lidí. Většinu z nich tvořili účastníci letního pobytu mládežnické organizace Norské strany práce. Prakticky to byly děti základních a středních škol. V srpnu 2012 byl tento masový vrah norským soudem usvědčen z masové vraždy, způsobení smrtící exploze a terorismu a následně odsouzen jen k 21 letům odnětí svobody s možností následného ochranného léčení. Mimochodem, před útokem napsal jakýsi Manifest 2083 zvaný Evropská deklarace nezávislosti.

Tento případ byl sdělovacími prostředky velmi důkladně sledován. Při vynášení rozsudku tento vrah před soudem hajloval. Všichni přítomní novináři okamžitě pustili fotografii hajlujícího Anderse Breivika do masových sdělovacích prostředků. Krom toho, že informace byla signální a spustila hlavní proces fašizace střední a východní Evropy, tak také manipulovala těmi, kdo byli příznivci Breivika, jednotlivci, skupinami i hnutími ve zjednodušeném smyslu: Podívejte se, mohu vraždit tolik lidí z těch a těch důvodů, dostanu za to »jen« 21 let a relativně fešácký kriminál. Dokonce si dál mohu vyznávat svou víru, mám vůli a svobodu se projevit i nadále, dokonce před samotným soudem. Mohu nadále i studovat. Jsem vám inspirativním příkladem.

Máme předobraz člověka, který manipuluje za pomoci sdělovacích prostředků s mladými generacemi, v podprahovém emocionálním působení je v důsledku nárůst nacionalistického hnutí. Navíc se ptám, nakolik je etické nejen hajlovat u soudu, ale čistě zpravodajsky i obrazově prezentovat tohoto masového vraha? Uvědomují si sdělovací prostředky důsledky těchto zveřejněných informací? Kde je etický kodex novináře?

Televize jako ideologické centrum

Ne nadarmo se říká, že naše televize jsou ideologická centra současného systému. Kapitalistická média fungují sice v zákonných rámcích, které si však sama určí takovým způsobem, aby většina společnosti vůbec netušila, jaké jsou cíle těch, kteří média ovládají. Veškerá manipulace se odehrává na bázi psychologického vnímání a přijímání informací jak samotného jednotlivce, tak i celé společnosti. Následně od samého počátku vzniká zmanipulované veřejné mínění.

Zpracovávají se rozsáhlé vědecké studie, jak ovlivnit člověka v jeho činnosti. Například největší zájem v poslední době mají armády o neurochirurgii. Dnes se rozvinul dokonce i způsob manipulace chování člověka na takové úrovni, že člověk provádí některé úkony, aniž by sám to měl možnost nejen jakkoli ovlivnit, ale i danou situaci si vůbec uvědomoval. To vše jen na bázi správně interpretovaných klíčových informací.

Právní rámce mediální sféry

Jeden z nejdůležitějších zákonů pro nás v ČR je takzvaný tiskový zákon č. 46/2000 Sb., zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Z druhého zákona si dovolím citovat.

§ 32

Základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání

(1) Provozovatel vysílání je povinen

a) provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání

b) zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku nebo nelíčily krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním

c) zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení

d) zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení

e) nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí

f) bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost

g) nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým.

A hned je v tomto zákoně alibisticky právní výjimka.

h) zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle písmene g) bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání.

Nevhodné, ale dívejte se!

Takové znění zákona vlastně vede nikoli k zamezení vysílání závadného pořadu, jenž narušuje mravní vývoj dětí a mladistvých, ale jen k jeho označení, což se záhy stává pro mládež naopak logicky přitažlivější. Takže etika je zde čistě alibistická a ve většině případů dokonce kontraproduktivní. Zde je přímo vidět samotná systémová nefunkčnost zákonnosti směrem k právům uživatele a společnosti vůbec, nejen veřejnoprávní mediální instituce.

Tady je také vidět zákonná nejednoznačnost a relativizace pro případ právního manévrování při střetu s tímto zákonem. Mimochodem, psychologové jasně tvrdí, že například samotná pornografie není tak škodlivá jako samotné zobrazování násilí mezi lidmi, a násilí páchané v intimních momentech je o to nebezpečnější, že je prakticky těžko zjistitelné.

Projděte si tento týden program některého televizního kanálu a schválně, kolik pořadů během týdne bude bez nějakého násilí a potoků krve. Tohle je nejen neetické, ale je to jasná manipulace s našimi dětmi, ale i celou společností. Není divu, že například počet vražd v Moravskoslezském kraji od roku 1989 do roku 2010 stoupl o více než 20 procent.

Tolik dnes pár příkladů. Nesmí vás to však, vážení čtenáři a čtenářky, příliš rozhodit. Je potřeba se naučit jednak pracovat s informacemi a také vědět, jaký význam má která informace a jak se bránit manipulaci. Ale to zas příště.

Roman BLAŠKO

29. 5. 2020  Roman BLAŠKO