Pokroucené dřevo se těžko napřímí

Nádherné město Moravská Třebová - město, které bylo centrem umění a vzdělanosti, právem vždy neslo přídomek Moravské Athény.

Od posledních voleb (podzim 2018) zde ale dochází zásluhou vzniklé koalice (Srdcem Třebováci, ODS, Česká pirátská strana, KDU-ČSL & Svobodní, Změna pro Třebovou) k rozhodnutím, která městu v žádném případě neprospívají.

[o]

To, co koalice se svými 11 hlasy z 21 celkového počtu hlasů městského zastupitelstva odhlasovala na posledním jednání, nemá obdoby. Koalice schválila kupní smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku v lokalitě jihozápad. Jedná se o tu část, kde investor plánuje vybudovat obchodní centrum. Pod rouškou slibů nové bytové výstavby se pozemek prodá developerovi za smluvních podmínek, které pro město jsou nevýhodné, navíc smlouva je zcela chybně postavena, kdy do budoucna není vůbec jasné, kdy a co přesně na daném pozemku vznikne. Taktéž je nutné zdůraznit, že v tomto případě jde o zábor kvalitní orné půdy.

Pozemků na katastru Moravské Třebové, které jsou v majetku města, je jen omezené množství, takže jejich využití by mělo být velmi zodpovědně promyšleno.

S prodejem developerovi ze Žiaru nad Hronom my, zastupitelé za KSČM, kategoricky nesouhlasíme.

Podmínky uváděné v kupní smlouvě jsou ze strany developera velmi vychytralé – »město se zaváže k přeložení elektrických vedení a vybudování inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina) na svoje náklady« - je ale otázkou, kolik bude muset město investovat a kolik mu z prodejní ceny zbude, zatímco developer má své jisté.

Občané města neměli vůbec možnost se k chystanému kroku vyjádřit, celý proces schvalování byl velmi uspěchaný.

Přistoupíme-li k tomuto sjednávanému prodeji z pohledu slibu, který dle zákona skládal každý zastupitel, kde se mimo jiné říká »slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů...«, je vůbec připravované rozhodnutí v zájmu většiny občanů? Už samotná myšlenka vytvoření nového centra v Moravské Třebové je pro život v historickém jádru města, které ještě více osiří, nevhodná, protože toto rozhodnutí zlikviduje i některé současné podnikatele.

V našem městě máme zkušenost, že takové hrubé chyby a někdy i »vychytralosti« – získat peníze za každou cenu a po nás potopa - jsme již zažili. Konkrétně zcela neodpustitelná byla likvidace divadla, které mělo 265 míst, a jeho prodej Telecomu. Stejně dopadlo kino vybudované ve třicátých letech minulého století k tomu účelu tehdejšími obyvateli města, tenkrát se občané na tom dohodli, přestože město bylo národnostně smíšené. Kino bylo v devadesátých letech prodáno člověku, který za dva týdny zrušil promítání a město později muselo k tomu účelu vybavit původní přednáškový sál městského muzea, což přístupností vzhledem k situování v 1. poschodí a nutnosti zpřístupňovat vždy celou budovu, není šťastné. V této chvíli máme v původně účelové budově bývalého kina jen soukromý byt a hospodu.

I přes tyto prodeje zůstalo město po odchodu onoho polistopadového zastupitelstva zadlužené, takže nastupující vedení muselo polovinu svého funkčního období hasit dluhy.

Chápeme, že dnešní rozhodnutí pouhými hlasy koalice je sice zákonné, ale jsme přesvědčeni, že s takovým nevratným strategickým rozhodnutím nebo rozhodnutím o velkém finančním objemu by mělo souhlasit alespoň 75 % členů zastupitelstva, nebo by mělo být vyhlášeno místní referendum. Jednalo by se tak o obdobnou váhu, jako když parlament rozhoduje o ústavních zákonech.

Znovu opakujeme, že my, zastupitelé za KSČM, nesouhlasíme s připravovaným prodejem a společně s dalšími zastupiteli z řad opozice se snažíme, aby současná koalice vládnoucí našemu městu uvážlivě přehodnotila toto rozhodnutí.

Hana HORSKÁ a Roman CÁPAL, zastupitelé města Moravská Třebová (KSČM)

17. 6. 2020  Hana HORSKÁ a Roman CÁPAL