Churchill: hrdina i padouch

V diskusi o britském válečném premiérovi Winstonu Churchillovi, která se i u nás rozjela jako odraz současných celosvětových snah o odstranění, v každém případě aspoň posouzení soch otrokářů a rasistů ve veřejném prostoru, se opomíjí zrůdný Churchillův nápad na válku proti Sovětskému svazu. Nazývá se to Operace Nemyslitelné (Unthinkable). Protože je to velmi žinantní vůči velké osobnosti britských a světových dějin a vítězi nad hitlerovským Německem ve druhé světové válce, vůbec se o tom nemluví, nepíše. Je příznačné pro tuto dobu, že se vylije kdejaká špína na hrdiny typu maršála Koněva, na ně se vytáhnou i události, které nesouvisejí s válkou a osvobozováním od fašismu, zato jen něco - spíše to pozitivní - se s obdivem vysloví o jiných hrdinech téže války. Něco nafouknout, něco potlačit či zcela zamlčet, to je trend, který slouží současné politice a pro současné hrátky mocností i podmocností, slovy klasické špionské komedie o agentu W4C.

[o]

V květnu poskytl našemu listu rozhovor vojenský historik z VHÚ v Bratislavě docent Jozef Bystrický, který vysvětlil, oč v případu Operace Nemyslitelné šlo – aniž bychom tehdy tušili, co se kolem Churchilla a jeho soch rozehraje během pár týdnů. Unthinkable je plán tažení proti SSSR zpracovaný Spojeným plánovacím štábem britského válečného kabinetu. Pokyn vydal právě Churchill nejpozději v průběhu dubna 1945. V té době začala Berlínská operace Rudé armády, americká vojska se zmocnila Magdeburgu a Düsseldorfu, osvobodila Lipsko, Francouzi dobyli Stuttgart, 25. dubna se uskutečnilo historické setkání amerických a sovětských vojáků na Labi atd. Boje armád států protihitlerovské koalice vrcholily, porážka Německa v Berlíně se blížila a Churchill přemýšlel, jak vrazit dýku do zad Spojenci, který nesl obrovskou zátěž druhé světové války. Operace Nemyslitelné měla začít 1. července 1945 a hlavním prostorem bojiště by byla bývala střední Evropa!

Všeobecný politický cíl tažení zněl: »Vnutit Rusům vůli USA a Britského impéria«. Podle zpracovatelů dokumentu se cíle mělo dosáhnout rychlým vojenským úspěchem anglo-amerických vojsk se zapojením části bývalých vojsk wehrmachtu (!) nacházejících se v britském zajetí, přezbrojených a reorganizovaných. Kdyby se tak nestalo, potom za jediný způsob dosažení cíle považovali totální válku!

Naštěstí nezůstal tento hrůzný plán sovětskému velení utajen a sami britští generálové usoudili, že tolik sil nemají, což zachránilo svět před katastrofou třetí světové války, která by byla - vzhledem k tomu, že Američané použili jako první v srpnu 1945 jadernou zbraň – válkou jadernou.

K již vysloveným plusům a minusům Winstona Churchilla musíme přidat také tento zamýšlený planetární masakr. Po 75 letech je už čas, aby se o něm veřejně mluvilo. Proto jsem jako Pražanka pro zachování Churchillovy sochy na stejnojmenném náměstí v Praze 3, ale je žádoucí k ní připojit doplňující tabuli, která vedle skvělých zásluh W. Churchilla popíše také jeho rasistické názory a plán třetí světové války.

Monika HOŘENÍ

20. 6. 2020  Monika HOŘENÍ