Rozsudek nad Hanušem Keclíkem

Dne 15. června 2020 v 13.30 byl vynesen rozsudek Okresního soudu v Přerově ve věci žalovaného dělníka Hanuše Keclíka, který pomocí hudebního videa na YouTube připodobnil ředitele strojírenské továrny k dozorci koncentračního tábora.

Motivací k vytvoření videa byla inzerce minimální mzdy za trojsměnnou práci ve strojírenství v bezpečnostně a hygienicky mimořádně zanedbaných podmínkách a vytěsňování domácích pracovníků levnou pracovní silou z Indonésie s předpokladem, že Indonésan nebude rozporovat bezpečnost práce a hygienu, protože doma není zvyklý na lepší podmínky.

[o]

Stručně shrnuto, soud nařídil žalovanému Hanuši Keclíkovi omluvu videem s omluvným textem na YouTube, dále zákaz dalšího zveřejňování videa, zaplatit řediteli továrny 180 tisíc korun (původní částka žalobce byla 500 tisíc korun – pozn. redakce) a personální ředitelce továrny 35 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy (odškodné) plus zaplatit žalující straně soudní výlohy.

Soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že souzeny nebyly podmínky pracujících, ani světonázory nebo ideologie, ale pouze zásah do osobních práv a osobnosti žalobce. A přirovnání ředitele továrny k veliteli koncentračního tábora je nepřiměřené. Také byla zamítnuta argumentace obhajoby, že představitel továrny, který je zástupcem ekonomické moci, musí snést vyšší míru kritiky.

Rozsudek Okresního soudu v Přerově je prozatím nepravomocný, jelikož si odsouzený nechal lhůtu na odvolání.

(brom)

20. 6. 2020  (brom)