Zatočit s daňovými ráji

Rozhodnutí Evropského parlamentu o zřízení podvýboru pro daňové záležitosti bylo přijato i hlasem jediné české levicové europoslankyně Kateřiny Konečné.

Podvýbor pro daňové záležitosti bude nápomocen Hospodářskému a měnovému výboru, a to v oblasti daní, a zvláště boje proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, a také v oblasti finanční transparentnosti pro daňové účely.

Hlasování okomentovala sama Konečná následovně: »Vybavila se mi totiž, dnes již legendární videokonference z Davosu v roce 2019. Hlavní hvězdou tehdejšího fóra nebyl nikdo, kdo by patřil mezi politickou či ekonomickou elitu, nýbrž Rutger Bregman – holandský historik a novinář.«

[o]

Bregman vyjádřil na konferenci svou kritiku všech okolo sedících milionářů a poukázal na vyhýbání se jednomu zcela zásadnímu tématu – placení daní. »Cítím se, jako bych byl na konferenci hasičů a nikdo nechce mluvit o vodě,« řekl tehdy Rutger Bregman. Vyjádřil se, že všichni na konferenci mluví o rovnosti, spravedlnosti a transparentnosti, ale nikdo nezmiňuje vyhýbání se daňovým povinnostem a že bohatí lidé naplatí svůj podíl. Poukázal také na to, že na celé konferenci byl jen jeden panel (s velmi malou účastí) ohledně placení daní a dodal, že je třeba přestat mluvit o filantropii a začít mluvit o daních, všechno ostatní je nepodstatné.

Ročně do daňových rájů na celém světě putuje 170 miliard dolarů. Je čas na změnu, je čas platit.

(za)

25. 6. 2020  (za)