Lokalit pro stavbu vodních nádrží přibývá

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) souhlasilo s dalšími 11 chráněnými územími pro možnou výstavbu vodních nádrží. Dohromady tak přijalo 21 z 31 lokalit, které chtělo ministerstvo zemědělství (MZe). Území, na kterých panuje shoda, mají doplnit tzv. generel lokalit pro akumulaci povrchových vod, který dosud čítal 65 míst, nyní jich bude 86.

MŽP nově dalo souhlas s lokalitami Batelov, Blazice, Bělkovice, Ostružno, Tuřany, Chlum, Smilov, Albrechtice, Střížov, Hředle II a Chumava. Na sklonku května vyjádřilo souhlas s lokalitami Kačenka, Vosovec, Zaječí, Brodce, Chotěbudice, Skřiváň, Rybník, Stěbořice, Nabdín a Stříbrný potok. V rámci schválených lokalit jich nejvíc - pět - připadá na Vysočinu, následuje Středočeský kraj se třemi schválenými místy.

Zatím jde jen o záměry

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) zdůraznil, že zařazení do generelu neznamená, že v lokalitě přehrada opravdu vznikne. »Rozhodně nejde o vydání stavebního povolení. Lokality v generelu budou nyní chráněny proti případnému jinému strategickému využití území, aby nedošlo ke znehodnocení vynaložených investic v případě budoucí výstavby nádrží,« řekl.

Na hájených územích se nesmějí mimo jiné stavět dopravní koridory nebo průmyslová a energetická zařízení, která by mohla narušit geologické poměry daného místa.

Brabec už dříve řekl, že pokud by se rozhodlo o vybudování některé z nádrží, musí být na každou zpracován posudek o vlivu na životní prostředí EIA, plán projde veřejným projednáním a dalšími postupy.

MŽP zdůraznilo, že resort bude dál podporovat také obnovu mokřadů a přirozených koryt řek.

Stát se nyní zabývá stavbou šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále Nových Heřminov na Bruntálsku, Vlachovic ve Zlínském kraji a Skaličky na Bečvě, která je na hranici Olomouckého a Zlínského kraje.

Záměr MZe dlouhodobě kritizují ekologické organizace.

Co na to obce?

Obce možnou stavbu dalších přehrad na místech nově schválených státem většinou vítají. Doufají, že je přehrady ochrání před suchem a záplavami.

Zvažovaná stavba přehrady by mohla pomoci podzemním vodám, řekl starosta Blazic na Kroměřížsku Luboš Hradil (Blazice 2018). »Někteří lidé už nemají ve studních skoro nic. Kdyby se spodní voda zvedla, bylo by to ideální,« řekl. Podobný názor má i starosta Tuřan na Chebsku František Andresík. »U nás je nedostatek vody velký problém. Lidé mají skoro prázdné studny a nekvalitní vodu. Přehrada by to snad pomohla vyřešit,« řekl.

Obec Albrechtice na Orlickoústecku by stavbu přehrady uvítala i kvůli ochraně před záplavami. »Zlepšilo by nám to odtokové poměry obce. Už několik let usilujeme o to, aby tam byl alespoň suchý poldr. Větší část Albrechtic je v zátopovém území Moravské Sázavy,« řekl starosta Jaroslav Novák. K možné stavbě má však výhrady státní Agentura ochrany přírody a krajiny kvůli zatopení míst s chráněnými rostlinami. Také třeba u Neumětel na Berounsku, kde by případná nádrž byla na toku Chumava, se v navrženém území vyskytují vzácné druhy. Starosta obce Luděk Kuniak (ČSSD) proto už dříve řekl, že je otázkou, zda se projekt vůbec může uskutečnit.

Starosta Stěbořic na Opavsku Roman Falhar uvedl, že zatím nemůže mluvit za všechny obyvatele obce, ale osobně s případnou výstavbou nádrže nemá problém. Nacházela by se v lokalitě, kde jsou nyní rybníky, a velikostně by odpovídala jednomu z větších rybníků.

Případné stavbě přehrad na zmíněných místech ale budou podle předchozích vyjádření ministerstev předcházet až desítky let příprav a schvalování projektů a stavebních prací.

Stát se aktuálně zabývá stavbou šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále Nových Heřminov na Bruntálsku, Vlachovic ve Zlínském kraji a Skaličky na Bečvě, která je na hranici Olomouckého a Zlínského kraje

 


Přehrady jsou životně důležité projekty

Otázky Haló novin pro Evu Dlouhou, kandidátku KSČM do Zastupitelstva Kraje Vysočina

S jakými projekty pro akumulaci vody se počítá ve vašem kraji?

Dle informací Ministerstva zemědělství ČR se ve střednědobém výhledu počítá v kraji Vysočina s výstavbou sedmi nových přehrad. Přehrady jsou plánovány v lokalitách Žďár nad Sázavou od současné přehrady Strž až k loukám nad Konventským rybníkem u města. Na Třebíčsku by přehrada měla být mezi obcemi Opatov a Brodce u Kněžic. Další lokalita se nachází východně od Moravských Budějovic poblíž vsi Hostim. Přehradní nádrž je plánována i východně od obce Chotěbudice na Třebíčsku. Další vytipovaná lokalita je u Střížova, místní části Brtnice. U obce Ostružno na Havlíčkobrodsku se také počítá s jednou přehradou a severovýchodně od Batelova na Hraničním potoce na Jihlavsku také.

[o]

Jaký postoj k těmto záměrům má KSČM?

Není pochyb o tom, že se jedná o životně důležité projekty jak z hlediska akumulace vod, tak z hlediska ochrany před povodněmi. Avšak další významnou věcí, na kterou není kladen takový důraz, ale kterou je také nutno v předstihu řešit, jsou legislativní aspekty s věcí úzce související. Vodní díla takového rozsahu nepředstavují jen výrazný zásah do krajiny a životního prostředí, ale i do vlastního života obyvatel obcí, kterých se existence takového díla bezprostředně dotýká. KSČM již v minulosti v Poslanecké sněmovně navrhovala, zatím neúspěšně, ústavně kodifikovat ochranu vod v ČR.

Jakou roli by v tom mělo mít krajské zastupitelstvo?

Jelikož zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku disponuje zákonodárnou iniciativou, bylo by dobré pokusit se touto cestou svým návrhem výše uvedenou věc podpořit a navíc zajistit, aby dotčeným obcím plynul trvalý podíl z provozování tohoto vodního díla. Další výzvou pro zastupitele kraje by mělo být zajištění zásobování pitnou vodou z nově vzniklých děl primárně pro obce v kraji Vysočina. Přesto, že se jedná o projekty, které by měly být realizovány až po několika následujících volebních obdobích krajského zastupitelstva, je třeba se výše uvedenou problematikou zabývat již nyní. V tomto případě by měl kraj hrát subsidiární roli při jednáních mezi obcemi a orgány státní správy.

Jiří NUSSBERGER

8. 7. 2020  Jiří NUSSBERGER