Ústecké hejtmanství našlo řešení

V samém závěru současného volebního období vyřešil Ústecký kraj situaci kolem dvou původně městských nemocnic. Lužickou nemocnici v Rumburku i nemocnici v Litoměřicích vzal pod svou správu. Za úspěch to považuje vládní koalice i opozice. V regionu přetrvává nedostatek zdravotníků a peníze chybí v sociálních službách.

Lužická nemocnice v Rumburku zajišťuje zdravotní péči pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku. Zařízení bylo několik let ve ztrátě a město začalo v roce 2017 jednat s Ústeckým krajem o převzetí. Pak se neúspěšně pokusilo město nemocnici prodat a ta nakonec skončila v konkurzu. V červnu podepsal kraj kupní smlouvu s insolvenční správkyní.

Litoměřice nemocnici také chtěly prodat, po protestech zaměstnanců a referendu ji město nabídlo kraji, protože ji dál spravovat nechtělo.

Největším zdravotnickým zařízením je Krajská zdravotní (KZ), která spravuje pět nemocnic. Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák (KSČM) míní, že KZ je největším úspěchem krajského zdravotnictví. »Nejde přitom jen o to, že KZ po celou tuto dobu dokáže hospodařit s mírným ziskem, který je využíván pro odměňování jejích zaměstnanců nebo pro zlepšení vybavení,« řekl Rybák. K největším úspěchům podle něj patří udržení statusu Komplexního onkologického centra v Ústí a Chomutově, to, že funguje kardiochirurgie v Masarykově nemocnici a investuje se. »Jde o stovky milionů korun, které jsou v těchto nemocnicích vidět,« uvedl Rybák. Přiznal, že kraj má sice vyhlášené stipendijní programy pro budoucí lékaře i sestry, ale zájem o ně zatím není takový, jaký je potřeba.

[o]

Sociální služby v kraji kromě nedostatku personálu řeší nedostatek peněz, každý rok chybí na pokrytí provozu. Podle mnohých je to způsobeno fvčsystémem přerozdělování státních peněz, který je pro Ústecký kraj nevýhodný, protože s ohledem na vyšší koncentraci sociálních problémů je potřeba služeb vyšší.

Memorandum o spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování kraj koncem loňského roku vypověděl s tím, že chce vyvolat jednání s vládou o řešení situace v regionu, kde je nejvíc sociálně vyloučených lokalit v zemi.

(ste)

20. 7. 2020  (ste)