Závislosti se týkají i úspěšných

Dnešní doba vyvíjí na mnohé jedince příliš velký tlak. Na výkonnost, rychlost, rozhodnost, výdrž, dokonalost… Mnozí pak v nouzi hledají berličku mezi látkami, které mysli na pár vteřin pomohou zrychlit, nebo naopak od problémů odrelaxovat. Jenže většina těchto látek je nejen škodlivá, ale hlavně návyková. Ať už jde o alkohol, léky na předpis, či rovnou zakázané drogy. Tento problém se netýká jen mladých lidí, ale stále častěji se nějaké formy závislosti objevují i u úspěšných lidí dnešní doby. Jde o častý problém například manažerů a zelených vdov. A právě pro ně spouští SANANIM službu Recovery centrum.

Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užije každý rok více než 1 000 000 osob v ČR nelegální drogu, nejvíce léky bez předpisu a konopné látky. Dokonce v 10 000 případech též kokain. Právě kokain je drogou bohatých a úspěšných. Mnozí ale pod tlakem své práce či pozice začínají samozřejmě zlehka. Alkoholem či léky. Jenže ty pak přestávají stačit a je potřeba sáhnout po účinnější chemii…

Z experimentu nutnost

K drogám sahají nejen mladí lidé ze zvědavosti, ale i střední generace z nudy, či naopak potřeby odpočinout si, nebo naopak »nakopnout se«. Mnohdy tak sahají po látkách, které doporučí známý, či ke kterým přijdou ve společenských klubech či na večírcích. V první fázi užívání nové látky je z ní člověk nadšený. Zažívá pocity, které předtím nikdy nezažíval. Má bohatší prožitky, nápady i pohled na svět. Vše jde lehce, nic mu nedělá starosti, droga splnila své očekávání – přinesla relax či energii a nový zápal. Navíc v první fázi není těžké utajit, že člověk bere něco, co není úplně v pořádku. Okolí může zatím změny jen tušit častým střídáním nálad, euforií, laxním přístupem k problémům. V této chvíli se ještě nevytvořila fyzická závislost.

V této fázi droga nedává uživateli najevo žádné negativní účinky. Člověk proto může být přesvědčen, že výroky o škodlivosti drog jsou výmyslem pro odstrašení. Ani finanční zátěž ještě není tak velká, protože stačí malá dávka drogy. Vlivem drogy se navíc může dařit i lépe v práci, díky lepšímu soustředění a lepší paměti. Touto fází většinou člověk nepřestane drogy brát, protože vnímá jen pozitiva.

Jenže pak se něco zvrtne. Z občasného braní v nejvyšší nouzi je najednou braní každý víkend, či každý »těžký den«. A těžkých dnů přibývá. Začíná se projevovat závislost a droga již začíná být zdrojem problémů. Musí se brát pravidelněji a ve větších dávkách. Ještě v této fázi však člověku připadá, že má vše pod kontrolou. Droze se začíná přizpůsobovat denní cyklus. Zaměstnání se stávají velkým problémem. Člověk je drogou otupený a zhoršují se jeho schopnosti přemýšlet a pamatovat si. Snižují se proto pracovní výkony. Reakce se již projevují jako podivné a může narůstat absence v zaměstnání. I okolí si již na člověku začne všímat příznaků, jako je nespavost, nechuť k jídlu, bolesti hlavy, agresivita, bolesti celého těla, deprese či stres

Množí se konflikty s okolím. S rodinou kvůli častým pozdním příchodům, se šéfy kvůli nepřipravenosti a únavě nebo se spolupracovníky a přáteli kvůli ztrátě společné řeči, zájmů a koníčků.

Léčebná centra

V takové chvíli je nejvyšší čas zastavit a poohlédnout se po pomoci. A hlavně si problém připustit. I proto, že další fáze jsou již jen sebedestruktivní a mnohdy fatální. Existují mnohá centra, internetové stránky, poradny a call centra. Jedním z nových je například privátní adiktologické centrum Recovery. Je novým článkem v síti komplexních služeb poskytovaných organizací SANANIM specializující se na problémy právě úspěšných dospělých. Nabízí profesionální terapeutický program léčby závislostí s maximální mírou diskrétnosti a anonymity. Organizace připravila tyto služby na míru skupině osob, která ve standardní nabídce adiktologických zařízení nenachází odpovídající servis.

Anonymně a bezpečně

Za projektem Recovery centra je snaha zřizovatele poskytnout své dlouholeté zkušenosti s terapií závislostí v takovém formátu, aby vyhovovaly i skupinám osob v exponovaných či choulostivých pracovních a společenských pozicích. Tito lidé očekávají maximální míru diskrétnosti a exkluzivity, s tím souvisí například i to, že terapie probíhá v čase, který si klient sám naplánuje. »Touto aktivitou se snažíme doplnit služby organizace Sananim o možnost diskrétní léčby s výhodou časové flexibility Recovery,« vysvětluje PaedDr. Martina Richterová Těmínová, ředitelka a zakladatelka Sananim.

[o]

Klienty Recovery centra jsou tedy lidé, kteří se potýkají s různými obtížemi vlivem množství práce, vysoce stresového prostředí, neúměrné zátěže nebo s problémy v osobním životě. »V zahraničí se na obdobná zařízení obracejí nejčastěji klienti v souvislosti s návykem na kokain nebo léky na předpis a s nadužíváním alkoholu. Také ale s hazardním hraním, s on-line závislostmi nebo s poruchami příjmu potravy,« popisuje Luděk Kalousek, vedoucí adiktologického centra Recovery.

Okruh klientů se týká jak osob v náročných vedoucích pozicích, tak například lidí ze showbyznysu či zvětšující se skupiny žen, označovaných jako tzv. zelené vdovy.

Ambulantní terapie

Základním nástrojem léčby v Recovery centru je efektivní individuální terapeutický program sestavený na základě potřeb klienta (tzv. Evidence-based Medicine). Výhodou ambulantní péče je zajištění kontinuity i kontroly v osobním a profesním životě. Ambulantní terapie probíhá v čase, který si klient sám naplánuje. Recovery své služby poskytuje i v angličtině a španělštině, ve specifických případech i v prostředí, které preferuje klient.

»Garantujeme nejvyšší standardy odbornosti a profesionality, a proto se Recovery centrum řadí k předním privátním zařízením v Evropě. Jeho tým tvoří naši nejzkušenější terapeuti a psychiatři,« doplňuje Martina Těmínová.

Služby privátního adiktologického centra Recovery patří do sítě služeb Sananim, který v současnosti patří mezi přední nestátní poskytovatele komplexních adiktologických služeb v Evropě. Už od roku 1990 poskytuje účinnou pomoc lidem ohroženým závislostmi a jejich blízkým. Mnohaleté zkušenosti jasně ukazují, že léčba závislostí funguje. Sananim se tradičně zaměřuje na drogové závislosti, má však i programy pro léčbu dalších typů závislostí - na hazardním hraní a sázení či online hrách. Další informace o ambulantním centru Recovery najdete na www.recoveryamb.cz


Diagnóza závislosti:

Každý uživatel jakékoliv návykové látky by měl zpozornět, pokud během roku u něj došlo ke třem a více následujícím projevům:

* Silná touha, nebo pocit puzení užívat látku

* Potíže v kontrole užívání látky

* Somatický odvykací stav

* Prokázaná vysoká tolerance na látku

* Postupné zanedbávání jiných zájmů a osobních potěšení ve prospěch látky

* Pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivosti látky na vlastní organismus

Helena KOČOVÁ

22. 7. 2020  Helena KOČOVÁ