Černý červenec na české železnici?

I tak se to dá nazvat. Ani na železnici nemusí být bezpečnost samozřejmá, zvláště když se přidá lidský faktor. Posuďte sami.

* Čelní srážka dvou osobních motorových vlaků u Perninku 7. července – dva mrtví a 24 dalších osob bylo zraněno. Vyšetřování ukázalo, že nehodu způsobil strojvůdce z regiošarku jedoucí do Karlových Varů. Zaměnil dny a v domnění, že křižování s protijedoucím vlakem bude o nádraží dál, vyjel na obsazenou trať a brzy se srazil s regionovou, jedoucí z Varů do Potůčků.

* U nádraží Praha Běchovice 10. července přejel rychlík osobu, která na kolejišti neměla co dělat. Řádné vyšetřování nehody znamenalo delší přerušení provozu na naší nejvytíženější trati. Pro cestující v rychlíku byl poslán City Elefant, který ale zřejmě na špatně nastavené výhybce nedaleko místa prvního neštěstí vykolejil a lehce naboural rychlík, jehož cestující měl odvést. Nikdo nebyl zraněn.

* Na přejezdu ve Velkém Oseku byl přejet cyklista. Že se přes stažené závory a svítící výstražná světla nejezdí, by měl vědět každý, a zejména by měl zákaz respektovat.

* Dne 14. července, asi čtvrt hodiny poté, co ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček v televizi občanům sdělovat, že »tento rok uděláme řádově 140 a v příštím roce 170 přejezdů«, naboural jiný City Elefant nákladní vlak čekající na zelenou před nádražím Český Brod. Strojvůdce City Elefantu sice napřed zastavil na červenou u návěstí, ale pak se z nepochopitelných důvodů rozjel rychlostí asi 87 km/hod. Krátce nato rychlostí asi 67 km/hod. naboural na stejné koleji stojící poštovní expres. Byl zkušený a odpočatý po dovolené. Před třemi roky svou duchapřítomností zabránil srážce vlaků. Nyní při srážce zahynul a 35 cestujících bylo zraněno. Evropský zabezpečovač ETCS je na trati již instalován, ale dosud není zprovozněn. Navíc chybí jeho mobilní část, instalovaná na lokomotivách vlaků.

Máme se bát jezdit vlakem? To rozhodně ne. Na druhé straně je v bezpečnosti železniční dopravy co zlepšovat. Bez pozitivního přístupu vedení ministerstva dopravy to nepůjde.

Přehlížení lokálek

Špatná dopravní politika České republiky sice oficiálně preferuje šetrnou železniční dopravu, ale v praxi je nepřátelská vůči mnoha místním železničním tratím, lokálkám, které se někteří v zájmu automobilové lobby pokoušejí zlikvidovat. Projevuje se to podivnou péčí o zabezpečovací zařízení lokálních tratí. Zatímco na hlavních tratích se na základě požadavků Evropské unie instaluje nákladné zabezpečovací zařízení druhé třídy (ETCS 2), kvalitní zabezpečení lokálních tratí se neřeší.

Na žádost Drážní inspekce byl firmou AŽD v roce 2011 vyvinut relativně levný (v řádu statisíců proti desítkám milionů za ETCS) tzv. radioblok, který by ani jednomu vlaku nedovolil vyjet na obsazenou trať. Ministerstvo dopravy ale již devět let odmítá povolit jeho zavádění na lokálkách. Radioblok tak byl instalován jen na lokální trati Čičenice – Volary. Možné je zavést i srovnatelné zařízení. Od té doby došlo na lokálkách k pěti vážným nehodám, kterým by instalace radiobloku zabránila. Dílčím zlepšením je zavedení ohlašovací povinnosti pro strojvůdce vyjíždějící na malých regionálních tratích z nádraží, výhyben apod.

Argumentace ministerstva dopravy, že je možné zavádět jen zařízení ETCS, je chybná. Řada států má pro lokální tratě výjimku. Není důvod, proč by si ji nemohla vyjednat i ČR. ETCS byl vyvinuto pro hlavní, silně zatížené tratě, nikoliv pro lokálky. Že v Bruselu opět řehtal úřední šiml (možná tam lokálky ani neznají) a zástupci ČR mlčeli, je smutná věc.

Selhává systém řízení

Železničář Jindřich Berounský upozorňuje, že situaci zhoršil nový právní předpis, podle kterého lze provozovatele vlaků kontrolovat jen po předchozím upozornění, a také redukce inspektorů Drážní inspekce. Tristní bylo odvolání šéfa Drážní inspekce Romana Šikuty v roce 2016 za to, že se snažil problémy bezpečnosti na dráze řešit. Novela zákona o drahách navíc zaměřila Drážní inspekci jen na šetření vážných nehod. Prevence nehod prý už není potřebná. V rámci pochybných úspor byl zredukován i Drážní úřad. Drážní inspekce i Drážní úřad přestaly být politicky nezávislé, ač to příslušná směrnice EU požaduje.

Ministerstvo dopravy se orientuje jen na ETCS, který je drahý na trati a zejména na vozidle – asi 10 mil. Kč na vozidlo, což je neúnosné, zvláště na regionálních tratích.

Tyto nesmysly jdou jistě za předchůdci ministra Havlíčka. Jeho zásadní chybou ale je, že potvrdil ve funkcích v resortu nekompetentní náměstky, a zachoval tak kontinuitu současného neutěšeného stavu.

Vážným problémem je i skutečnost, že ministr řídí dva složité resorty – průmysl a obchod na jedné a dopravu na druhé straně. To je nestíhatelné, i kdyby byl skvělý odborník na oboje, což v případě dopravy není.

Problémy bezpečnosti na přejezdech

I když ryba smrdívá od hlavy, platí ono zásadní: pokud budou někteří řidiči aut a autobusů, cyklisté a pěší ignorovat varování na přejezdech, budeme dál slýchat o údajně nebezpečných železničních přejezdech, investovat tam vysoké peníze s cílem zvýšit jejich bezpečnost, a cíle se přitom opět mineme.

Netvrdím, že vyšší zabezpečení železničního přejezdu jsou vyhozené peníze. Nejsou. Ale ne na snížení počtu a následků dopravních nehod, jak se uvádí, ale proto, že umožní zvýšit rychlost vlaků jedoucích přes přejezd a zkrátit dobu čekání silničních vozidel před přejezdem.

Za drtivou většinu nehod na železničních přejezdech odpovídají hazardéři mimo železnici. Bláznivé nápady některých taky expertů na ministerstvu dopravy, že jim budeme bránit zavedením zabezpečovacího zařízení, které zastaví vlak vždy, když někdo neodpovědný protiprávně vjede či vejde na úrovňový železniční přejezd, je hazardem s železniční dopravou. Při stávajícím rozsahu nekázně řidičů silničních vozidel, cyklistů a pěších na přejezdech by taková praxe znamenala nejednou zastavení železničního provozu. Na místě jsou ale kamery, které budou snímat neukázněné řidiče a vzápětí jim budou vystavovány mastné pokuty či rovnou odebírány řidičské průkazy, a podobně budou pokutováni neukáznění cyklisté a pěší.

Provoz železničních přejezdů lze učinit plně bezpečný jen jejich nahrazením mimoúrovňovým křížením. Jde ale o řešení drahé, pomalé, tak jako příprava investic do dopravní infrastruktury a na méně frekventovaných tratí postrádá rozumné zdůvodnění. Naopak je nutné jej realizovat na všech tratích, kde jezdí vlaky 140 km/hod. a rychleji.

Máme i hazardéry, kteří přes zákaz chodí po kolejích, kde se občas stanou obětí srážky s drážním vozidlem. Těžko se k tomu něco dodává. Rozhodně nejde o neinformovanost, neboť dominující bulvár o takových nehodách informuje více než dost.

Jan ZEMAN

24. 7. 2020  Jan ZEMAN