Příspěvek na udržení domova se osvědčil

Po roce od přijetí státní mimořádné okamžité pomoci na úhradu kauce v nájemních bytech si toto bydlení udrželo 85 procent domácností. V absolutním vyjádření šlo zhruba o tisícovku. Po dalším roce to bylo 79 % lidí. Vyplývá to ze studie ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

Studie vznikla na základě údajů od 1232 domácností, které se snažily o návrat do režimu standardního bydlení a využily jednorázovou dávku k úhradě kauce od ledna 2016 do června 2018.

Klíčovou otázkou bylo, zda tato sociální dávka pomohla domácnostem udržet si dlouhodobě standardní nájemní bydlení. Podle agentury výsledky ukazují, že tato dávka je vysoce účinná proti bezdomovectví.

[o]

»Řešení bytové nouze je jedním z předpokladů ukončení přenosu chudoby z rodičů na děti. Je prokázáno v zahraničí i výzkumy u nás, že právě nevhodné bydlení zhoršuje školní prospěch dětí, vede k odchodu ze vzdělávání, horšímu uplatnění, horším výdělkům a k nezaměstnanosti. Přesto, že je mimořádná okamžitá pomoc poměrně levný a efektivní nástroj prevence a ukončování bezdomovectví a bytové nouze, počet vyplacených žádostí ze strany úřadu práce klesá,« uvedla agentura ve své zprávě.

Počet přiznaných dávek mimořádné okamžité pomoci v České republice podle MMR loni klesl meziročně o 15 % na 359. Od roku 2016 se snížil více než o třetinu. Podíl zamítnutých žádostí loni meziročně vzrostl o 12 procentních bodů na 43 %. Nejvíce dávek úřady loni vyplatily v Olomouckém kraji, bylo jich 56. Následovaly Středočeský a Moravskoslezský kraj s 45, respektive 42 dávkami.

Expertní tým Agentury pro sociální začleňování před časem spočítal, že náhlá bytová nouze tisícovky lidí představuje z hlediska veřejných rozpočtů možné ztráty, a to minimálně 250 milionů korun ročně. »Pokud by stát dokázal pomoci lidem získat standardní bydlení pomocí jednorázové dávky, finanční zátěž by byla pro stát mnohem nižší,« dodal ředitel agentury David Beňák.

Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky v hmotné nouzi. V ní je člověk či rodina, pokud nemá dostatečný příjem a majetek na zajištění základních potřeb a nemůže si vydělat.

Podle výsledků loňského sčítání bylo minulý rok na jaře v ČR 24 830 lidí bez domova.

(ici)

29. 7. 2020  (ici)