Jde o nás o všechny

Kritické hlasy směřující na omezení vyhlášená našimi epidemiology, potažmo ministerstvem zdravotnictvím, ač jistě může být na nich kus pravdy, mne přece jen »nenechávají spát«. Říkám si, že přece těm epidemiologům nebo ministrovi zdravotnictví nejde o nic jiného, než o to, aby nemoc COVID-19 se nešířila dál, abychom, my všichni byli chráněni. Jistě, může dojít až ke zbytečnému strachu a z něj plynoucích nařízení, ale jde o strach o nás, občany republiky. Je přece lépe přijmout tvrdší opatření než méně tvrdá, jež mohou mít třeba velmi těžké důsledky, alespoň pro některé z nás.

[o]

Chápu, že mladá generace se chce bavit, myslí si, že jí »patří svět«, asi my starší jsme v mládí nebyli jiní. Mládež je vždy revoluční, v touze po pokroku, v nápadech, ale i v boření a bořit se, jak známo, nechá všechno. A důsledky se nevnímají. To teprve později, když sama musí rozhodovat a zabezpečovat potřeby denního žití. Proto mě nepřekvapil vznik ohniska nákazy v jednom pražském klubu, kde si účastníci »párty« dokonce provokativně přesunovali nápoje a pili údajně jedním brčkem. Stejně tak ani nové místo nákazy na Havlíčkobrodsku při jedné zdejší diskotéce. Dokonce ani jízda pražským metrem, jak mohli zaznamenat mí přátelé, kde »dvacítky« sundávají roušku a vyzývavě se dívají po druhých. Atd.

Vím, že se to, co píši, netýká všech náctiletých a jen málo přesahujících »náct«, ale zřejmě furiantství některých, pocit, že »jen oni mají pravdu a právo na život«, tu je. Je třeba však chránit všechny generace. Ti starší, nebo velmi staří, se s nemocí, pokud ji dostanou, vypořádávají hůře než mladí. Navíc boj s nemocí stojí nás všechny více prostředků. Proto se divím představitelům některých politických stran, že okamžitě po přijetí nějakého opatření, ho zpochybňují. Chápu, že jde o volební boj, pokus sebe vyzdvihnout a ty, kteří vládnou, pokořit. Není to však rozumné. Naopak.

Chápu, že po odvolání některých opatření volají majitelé restauračních či zábavních podniků. Jde o jejich živobytí. A k nim často směřují ti mladí nespokojenci. Jde však o nás o všechny a ne jen o voliče jedné generace či podnikatele v pohostinství či dokonce velkých kulturních anebo kulturně se tvářících akcí.

Milan ŠPÁS

1. 8. 2020  Milan ŠPÁS