Gabriela Filippi: Smrt patří k životu

Život a smrt jdou často ruku v ruce. Jen málokdo ví, kdy skutečně přijde jeho hodina, A ti, kteří vědí, že jejich čas nadchází, jej chtějí do poslední chvíle strávit se svými blízkými. A k tomu jim pomáhají i mobilní hospice. Jedním z nich je i Strom života, který vydává svůj občasník a jeho redaktor nahrál rozhovor s moderátorkou, herečkou, autorkou Léčivého divadla a duchovní průvodkyní Gabrielou Filippi. Mimo jiné je autorkou i knihy Dar z nebes, kterou sepsala a nahovořila na CD a vytvořila z ní stejnojmenné představení, zahyne vysokoškolský student Mike při nehodě a zjistí, že dokáže svému otci telepaticky předávat informace z druhé strany. Mimo jiné ve hře popisuje, co se odehrává s člověkem krátce po jeho smrti. A to bývá i zdrojem porozumění pro ty, jejichž blízcí už odešli. Rozhovor o životě i umírání s laskavým svolením přetiskujeme.

Na první potkání mě u vás zaujala vaše vstřícnost a empatie. Přesto, že jste velice známá, rád bych vás požádal, jestli byste na úvod mohla něco říci o sobě, dětství a co vás přivedlo k herectví a moderátorství?

Děkuji za laskavá úvodní slova. Čím dál víc si uvědomuji, že vřelost k druhému člověku, je nejvíc, co si můžeme věnovat.

Narodila jsem se s jasnou představou, že budu baletkou a později herečkou. A za svým snem jsem šla, i když to nebylo snadné. Jsem z menšího města, Žďáru nad Sázavou, a když jsem rodičům oznámila, že jdu v deseti letech na konzervatoř do Brna, bylo to pro ně těžké. Ale já nikdy nepochybovala, že by se mé sny nemohly proměnit ve skutečnost. Proto se celý život věnuji profesi, kterou miluji.

Vystupujete ve svých léčivých pořadech takřka po celé ČR.

Mohla byste přiblížit něco více o těchto pořadech a jejich posláních.

Jaká je odezva?

Druhým mým životním snem bylo pomáhat lidem. Stát se léčitelkou. Začala jsem se setkávat s léčiteli a jednou mi MUDr. Václav Vydra řekl, vy máte dar léčit z jeviště. A tak vzniklo Léčivé divadlo. Při kterém se dějí zázraky a lidé se uzdravují na těle i na duši. Hraji hry, které se zabývají mystikou lidského života, a do druhé části si zvu duchovní osobnosti, které se s diváky dělí zase o své příběhy. A takto putujeme křížem krážem celou republikou.

Co považujete v životě za důležité? Jaké jsou pro vás opravdové hodnoty?

Nejdůležitější je láska. Láska dává lidem křídla a radost ze života. Také pravda a čistota v lidském žití. Soucit s druhými. Pokora a důvěra ke stvoření.

Mohla byste vzpomenout nějakou příhodu ze svého života?

Každý den se píšou nové příhody. Snažím se žít v přítomnosti. Do minulosti ani budoucnosti moc nekoukám. Každý den mě překvapuje, že lidé  znají Léčivé divadlo, oslovují mě a děkují za to, co dělám, a jen v pokoře a údivu hledím, jak je Bůh milosrdný k nám všem.

Setkala jste se ve svém okolí s činnosti hospice?

Ano. Léčivé divadlo v minulém roce pořádalo charitativní představení pro mobilní hospic v Olomouci. Vybrali jsme obrovské množství peněz, které hospic potřeboval.

Dívat se každý den smrti do očí je velké umění a odvaha. Služba, která se penězi nedá vyvážit. Být laskavým převaděčem na druhý břeh – pro to musí být duše zralá. Je to téma, kterému se velmi věnuji. Napsala jsem představení o životě po životě Dar z nebes, natočila CD, které moc pomáhá pozůstalým.

Smrt patří k životu. Zavírat před ní očí znamená, že jednoho dne budeme zaskočeni. Dalajláma se každý den věnuje meditaci na svou smrt. I já jsem vytvořila Meditaci na smrt, která je součástí Tajných rituálů.

Setkala jsem se s Raymondem Moodym, autorem bestsellerů o životě po životě, a s ním natočila mimořádný rozhovor, který najdete na mém webu.

Svého tatínka jsem vyprovázela čtením z Danteho Božské komedie, ze třetí části – Ráje. A věřím, že mu to pomohla.

Ti, co pracují v hospici, konají božskou službu a zaslouží si modlitby  za své konání.

Chtěla byste něco vzkázat pracovníkům hospice a široké veřejnosti?

Lidem, kteří pracují v hospici, vyjadřují mnoho díků a uznání jejich práce. A žádná slova to nemohou dostatečně vyjádřit. Spisovatel Karel Funk napsal knihu o provádění stářím a umíráním, tu bych moc ráda doporučila.

Zmínila bych také ještě jednou doktora Raymonda Moodyho, který se celý život věnoval bádání smrtelnosti a dnes ve svých 70 letech sdělil, že by přál všem lidem, aby se svou smrtelností zabývali v čase, kdy jsou ještě plní síly. V čase, kdy už je tělo a mysl křehká, se těžce hledá smysl lidského putování.

Ale za mě osobně bych řekla, že být dobrým člověkem, poctivým k sobě i k druhým, je ta nejlepší příprava. Každý den udělat dobrý skutek, usmát se na druhého, to je cesta šťastného  poutníka, který na sklonku svých dnů, může přejít na druhý břeh s krásným a klidným výrazem v tváři.

Ladislav BLAHUTA

FOTO - archiv


Strom života

Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili pokud možno tak jako dříve, mezi věcmi, které nás životem provázely, a hlavně měli nablízku ty, kteří nám rozumějí. Chceme pít svůj čaj, hledět na květiny, které jsme vypěstovali, jíst na svém talíři, užít své ubývající síly k povídání si s těmi, které máme nejraději. Máme strach z neosobního prostředí nemocnic a z toho, že mnoha našim drobným i velkým trápením nebude rozuměno.

[o]

Doma nás ale umírá velice málo. Má to mnoho příčin, jednou je i strach z toho, že to nejde: pacient se bojí, že bude na obtíž, rodina má obavy, že péči nezvládne.

Strom života je domácí hospic, který poskytuje své služby v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Našim cílem je umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. Zároveň chceme podpořit jejich blízké v každodenní péči.

Změna legislativy nám umožňuje čerpat na část našich služeb úhradu ze zdravotního pojištění. Ačkoliv je to změna, kterou jsme velmi uvítali, nepokrývá nám platba ze zdravotních pojišťoven veškeré náklady na multidisciplinární péči o pacienty, kterým se věnujeme. Mobilní hospicová péče Stromu života tak zůstává i nadále částečně závislá na příjmech z darů. Více na www.zivotastrom.cz.

29. 8. 2020  Ladislav BLAHUTA