Anife Vyskočilová vydražila své zlato pro děti z dětských domovů

Na Žofíně se dražily obrazy pro děti bez rodičů. Již třináctý ročník charitativní aukce obrazů předních českých umělců zde pořádal spolek Klub přátel dětí DD se sídlem v Novém Strašecí, který zajišťuje podporu dětem a dospívajícím z dětských domovů. Moderování akce se již poněkolikáté ujal uznávaný český moderátor a hlasatel Alexander Hemala. Večer zahájila svým stříbřitým sopránem sólistka ND Jana Šrejma Kačírková. Do osazenstva dražitelů se usadili mimo jiných i houslista Pavel Šporcl se svou chotí, herečkou Barborou Kodetovou. Své nové dílo s názvem Hlava Vůl věnovala charitativní aukci i herečka, moderátorka a tanečnice Anife Vyskočilová.

[o]

V prostorách zahradní restaurace Žofín restaurant se již potřinácté dražily obrazy známých českých umělců. Výdělek z aukce poputuje na fond Klubu přátel dětí DD, tedy dětí a mládeže z dětských domovů. Peníze se použijí na podporu dětí a dospívajících z dětských domovů ve všech oblastech osobnostního rozvoje, na výchovné a vzdělávací programy, na sportovní a umělecké aktivity. Část výtěžku připadne organizacím starajícím se o matky s handicapovanými dětmi, ale i dětem ze sociálně slabých rodin. Dále také peníze pomohou zafinancovat projekty Dům na půli cesty a Domov, oba fungující jako mezikrok mezi dětským domovem a běžným občanským životem. »Děti jsou v období, kdy musejí opustit dětský domov, velice zranitelné. Zajištěním bydlení v běžném bytě se dospívajícím z dětských domovů snažíme usnadnit integraci do společnosti. Mnozí naši svěřenci nemají rodiny, do kterých by se mohli vrátit, proto je důležité, aby se o sebe zvládli postarat sami. Ze zkušenosti víme, že tahle možnost částečně osamostatněného bydlení dětem velmi svědčí. Během předchozích dvanácti ročníků se nám již podařilo vybrat 8 milionů,« představila projekt Klubu přátel dětí DD jedna z jeho zakladatelek a nynější předsedkyně spolku Milada Karasová.

»Tohle není můj styl!«

Jedním z dražených umělců se letos stala i Anife Vyskočilová. O jejích malířských sklonech se příliš nemluví, ona sama je veřejně neprezentuje. »Maluji odmalička a malovala jsem, i když jsem se přistehovala do Čech. Používám kombinovanou techniku tuše, tužky a plátů 24k zlata. Můj bývalý manžel Ivan Vyskočil mi vždy říkal, že bych své obrazy měla někde vystavovat. To ale není můj styl, kvůli tomu nemaluji, své umění nepotřebuji nikomu vnucovat. Na tuhle charitativní akci jsem ale obraz věnovala s radostí. Je pro mě důležité, že skrze své umění můžu dělat něco pro dobrou věc a zároveň jsem si na téhle aukci jistá, že obraz si koupí někdo, kdo umění skutečně rozumí,« prozradila o svém tajném hobby Anife. Obrazem vydraženým za 13 000 Kč tak přispěla do celkově vybrané částky 882 000 Kč.

Činnost spolku Klub přátel dětí DD můžete sledovat a přispět na jejich transparentní účet na http://klubprateldetidd.cz/.

(mac)

FOTO - Klub přátel dětí DD

5. 9. 2020  (mac)