Přednost těm, kteří chtějí problémy řešit

Členové Výkonného výboru Plzeňského KV KSČM (VV) na svém posledním jednání v Domažlicích opětovně projednávali priority krajského volebního programu KSČM v nadcházejících volbách.

Vyslovili znepokojení nad stavem krajského zdravotnictví, což souvisí i s bezpečnostní situací v kraji. Zejména poukázali na značnou personální krizi projevující se v nedostatku lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Poukázali na problém financování nemocnic ze strany pojišťoven, kde jeden a týž úkon má v každé nemocnici jinou hodnotu, a kdy současní vedoucí manažeři Nemocnice PK, a. s., lepší podmínky nevyjednali, přičemž platy managementu ve srovnání s ostatními zaměstnanci jsou více než nadstandardní. Podstatně se zhoršilo vzdělávání lékařů, kdy mnohá zařízení nemají vzdělávací akreditace. Lékaři tak odcházejí do větších zařízení, a navíc za lepšími finančními podmínkami do zahraničí.

[o]

Členové VV také poukázali na stav dopravy v kraji, kdy přepravu občanů zajišťuje soukromý dopravce. Ten se od začátku potýká s mnohými problémy, které nesnesou omluvy. Přidělení zakázky soukromému dopravci je provázeno podezřením, že výběrové řízení neproběhlo, jak mělo, a tedy vše směřovalo k tomu, aby zakázka byla přidělena tomuto soukromému dopravci.

Oba tyto problémy jsou spojeny s působením bývalého hejtmana PK J. Bernarda, který, přestože slíbil nápravy, pro ně nic neudělal, naopak rezignoval a stal se politickým přeběhlíkem bez odpovědnosti vůči občanům kraje, kterou na sebe vzal v roce 2016, kdy se stal hejtmanem za ČSSD.

VV se obrací na občany kraje v předvolebním období, aby se seznámili s programem a prioritami KSČM a v nadcházejících volbách dali přednost těm, kteří chtějí problémy řešit v jejich prospěch, tedy hlasy odevzdali kandidátům KSČM.

(zr)

9. 9. 2020  (zr)