Den s Kubou 2020

Ve čtvrtek 10. září proběhl na Teplicku pravidelný každoroční Den s Kubou. Původní dubnový termín jsme kvůli COVID-19 museli přesunout. O to víc jsme se na vzácnou návštěvu těšili.

Opět byli v našem regionu přivítáni velvyslanec Danilo Alonso Mederos a konzulka Evelyn León Pérezová. Nemohla chybět tlumočnice Eva Mánková. Kubánské hosty doprovázela předsedkyně Společnosti česko-kubánského přátelství (SČKP) Tereza Čechová Humpolcová.

Celodenní program byl tradičně rozdělen do tří částí. V té první byl ambasador přijat hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Setkání se zúčastnila i předsedkyně územní složky SČKP Teplice Jitka Hanousková. Kubánský diplomat si s hejtmanem vyměnil informace o aktuálním dění v době koronavirové. Na Kubě je situace o to složitější, že je ekonomika země do značné míry závislá na turistickém ruchu a ten je od jara vlivem pandemie téměř nulový. K tomu musíme přičíst stále se stupňující blokádu ze strany USA. Přesto se hrdý kubánský lid nevzdává a jejich lékaři a zdravotní brigády pomáhali a pomáhají mírnit dopady COVID-19 v 30 zemích, které o to požádaly. Mezi nimi to byla třeba i Itálie. A protože vlivem blokády nemá Kuba šanci na pomoc ze zahraničí, vyvinula vlastní vakcínu Svrchovaná 1, kterou schválila Světová zdravotnická organizace a od 24. srpna ji kubánští lékaři testují na lidech. Je předpoklad, že by od února 2021 mohla být vakcína uznána.

Zajímavá debata mezi politiky pokračovala i na obědě v Labské baště na břehu Labe (na snímku). Poté se musel hejtman s hosty rozloučit, protože ho čekala videokonference hejtmanů s premiérem, jak jinak než na téma COVID-19.

Další cesta kubánského velvyslance vedla do Dubí. Místní radní a předseda OV KSČM Tomáš Zíka zde zajistil návštěvu Domu porcelánu s modrou krví. Role průvodce se ujal krajský zastupitel, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči Jaroslav Dubský. Kubánští přátelé se o výrobu »cibuláku« živě zajímali.

Kuba se nikdy nevzdá

Den s Kubou na Teplicku byl jako každý rok završen besedou s občany. Velvyslanec i zde v úvodním slově informoval o situaci na Kubě v době koronavirové. Zaměřil se na problémy, které přináší současná situace ve Venezuele a již téměř šedesátiletá blokáda ze strany USA. Vyjádřil přesvědčení, že Kuba se nikdy nevzdá a všechny obtíže překoná. K tomu jí hodně pomáhají i zahraniční přátelé, mezi něž se můžeme řadit i my. Mezi účastníky besedy byli i zástupci SČKP z Ústí nad Labem a mladý muž, žijící již pět let na Kanárských ostrovech, který se netajil levicovými názory. Hosty v závěru pozdravila a dárky předala předsedkyně Levicového klubu žen v Teplicích Nataša Schalková, která připravila i občerstvení.

Velvyslanec se opět tradičně podepsal do naší kroniky a připsal tato slova: »Bez ohledu na COVID-19 jsme si nemohli odpustit návštěvu u přátel ze Společnosti česko-kubánského přátelství v roce 2020 v Teplicích. Ve zdejších územních složkách se vždycky setkáváme s přátelstvím a láskou ke kubánskému lidu a také s podporou a solidaritou v našem boji proti americké blokádě Kuby. Společně zvítězíme!«

Den s Kubou se vydařil a budeme se těšit na další návštěvu kubánského diplomata v našem okrese.

Jitka HANOUSKOVÁ

FOTO – archiv autorky

11. 9. 2020  Jitka HANOUSKOVÁ