Poklady Hořovicka i výstavy k bělohorské tragédii

Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu, nabízí návštěvníkům v letošní sezoně tematickou výstavu k výročí českého stavovského povstání a bitvy na Bílé hoře Zbraně vojáků třicetileté války.

Předměty zapůjčili členové šermířské a divadelní skupiny Harcíři z Rokycan. K vidění jsou repliky chladných zbraní, ale i palné zbraně jako muškety či polní kanón.

Druhou výstavou, která rovněž končí 1. listopadu, je Mapa Pavla Aretina na pozadí českého stavovského povstání. Ta přibližuje život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu, a především mapu s názvem Regni Bohemiae nova et exacta descriptio, tj. Nový a přesný popis Království českého.

»Čtyři sta let od neslavné bitvy si připomínáme v mnoha podobách. V Rakovníku nás čeká historická rekonstrukce bitvy i pochod na Bílou horu, v Hořovicích máme zase dvě tematické výstavy, které jsou s lokalitou propojené. Muzeum Hořovicka bylo znovuotevřeno v roce 2017 a má i důstojnou návštěvnost – jsem moc rád, že jsem mohl být přitom, když se podařilo pobočku v Hořovicích zrekonstruovat a otevřít,« poznamenal předseda středočeského krajského výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM).

Muzeum Hořovicka se nachází v prostorách Starého zámku. Má kořeny v 90. letech 19. století, základy hořovických muzejních sbírek souvisí s Národopisnou výstavou českoslovanskou konanou v roce 1895 v Praze. Nově otevřené expozice navazují na dlouholetou místní muzejní tradici. V expozici nechybí muzejní depozitář, měšťanský interiér z poloviny 20. století, muzejní exponáty ze společenskovědních a přírodovědných sbírek v typických dřevěných vitrínách. Další místnost poukazuje na hořovickou tradici cvočkařského řemesla a dále představuje uměleckou litinu z produkce místních slévárenských závodů. Poslední místnost je věnována brdskému lesu a dřevu jako každodennímu materiálu našich předků. Dominuje jí mapa někdejšího hořovického panství z roku 1890 s fotografiemi hájoven, mysliven, lesních úřadů a hospodářských provozů z 1. poloviny 20. století.

(zs)

FOTO - autor

18. 9. 2020  (zs)