Rozhovor Haló novin se Stanislavem Navrkalem, lídrem jihomoravské kandidátky KSČM pro krajské volby

Krajské volby jsou předobrazem voleb sněmovních

Ostrá kampaň před krajskými volbami již naplno odstartovala, jak zatím probíhá? Jakou taktiku jste zvolili?

Už v listopadu loňského roku jsme se rozhodli v rámci Jihomoravského kraje opustit klasické mítinky, které z hlediska poměru náklady/počet oslovených lidí, nejsou v současné společnosti úplně efektivní. Naopak jsme se rozhodli jít podobnou cestou, jako v loňských evropských volbách, což byla kampaň, která podle mě byla historicky nejlépe propracovaná. Tedy místo zmiňovaných mítinků si jihomoravská KSČM pronajala volební dodávku, s níž objíždí města a obce našeho kraje. Doteď jsme jich navštívili více než 250. Čtenářům doporučuji sledovat Facebook Jihomoravská KSČM a web www.volby2020.kscmjmk.cz/volby2020/, kde jsou aktuální informace související s volbami – tedy i to, kde se nachází volební dodávka. Jinak jsme neopustili plakáty, ale celkově více pozornosti věnujeme novým médiím. Natočili jsme několik videoklipů, denně nové věci přidáváme na sociální sítě atd. Myslím, že je to cesta, kterou by měla jít celá KSČM.

[o]

Mají lidé zájem o setkání s kandidáty KSČM? V jakém duchu mítinky probíhají?

Jak jsem říkal – mítinky jsme opustili, neboť jejich efektivita v době, kdy se lidé setkávají zejména v internetovém prostoru, rapidně klesá. Ostatní politické strany šly tímto směrem už mnohem dříve a některé kontaktní kampaň vytěsnily úplně. Řekl bych, že KSČM je jednou z mála stran, s jejímiž kandidáty je možné se v ulicích měst i menších obcí v rámci jižní Moravy setkat. Politické subjekty dnes sázejí spíš na elektronickou kampaň, i když podle mého soudu je osobní styk s voliči stále důležitý. Nicméně rozhodnutí nedělat klasické mítinky se ukázalo jako dvojnásob správné vzhledem ke stávající situaci, kdy zřejmě dojde k omezování větších akcí plošně.

Vaše kandidátní listina nabízí vyvážené zastoupení všech generací. V jejím čele mají své zastoupení senioři, zástupci mladé i střední generace a také ženy. Má to nějaký ohlas u voličů?

Je vždy dobré mít vyváženou kandidátní listinu, neboť tím můžete oslovit více voličských segmentů. Já jsem rád, že je za mnou 69 odborníků a odbornic, lidí s autoritou, kteří mají chuť zabrat za jižní Moravu a posunout ji dopředu. Jak jsem nedávno předeslal v jednom rozhovoru – KSČM má ten nejpropracovanější volební program, který jde až na úroveň jednotlivých regionů a řeší problémy, s nimiž se tam občané potýkají. Tedy šli jsme přesně opačným směrem, než to udělala konkurence vykřikující bezobsažná hesla z plakátů. Faktem ale zůstává, že výsledky krajských voleb neurčují ani krajská témata a bohužel ani aktivity kandidátů a krajských zastupitelů – krajské volby, což se za posledních dvacet let potvrdilo pokaždé, jsou předobrazem voleb sněmovních a lakmusovým papírkem obliby jednotlivých stran u voličů. To je vždy určující pro výsledek.

Říkají vám občané o problémech, které je trápí a zajímají se o to, jak by je KSČM řešila?

Naši kandidáti i voliči mají tu výhodu, že jsou mezi lidmi po celé volební období. Nezavřou se do kanceláří, nevytvoří kolem sebe bublinu, ale voliči za nimi mohou kdykoli a s čímkoli. Někdy, pravda, za mnou přišli lidé s problémy, které jsem nemohl vyřešit, ale vždy jsem se snažil je aspoň nasměrovat tam, kde by se jim pomoci mělo dostat.

Seznamujete je s programem KSČM, zajímají se o to, co jim KSČM nabízí? Které body programu vy osobně považujete za nejdůležitější?

Setkávám se většinou s tím, že lidé nemají úplně ucelenou představu o tom, co je v gesci krajských zastupitelstev. Tomu ostatně napomáhají i některé politické subjekty, které si zvolily témata, jež kraje vůbec nemohou ovlivnit. A tím pádem jsme zase u toho, že i my jsme během krajské kampaně konfrontováni zejména s tím, co občany pálí na centrální úrovni.

Co můžete občanům Jihomoravského kraje slíbit, pokud by KSČM ve volbách uspěla?

Víte, jak se to říká – sliby se slibují a blázni se radují. Nerad slibuji, ale jedno za KSČM mohu garantovat – naši zastupitelé tady budou vždy pro lidi, neovlivněni lobbistickými skupinami a sponzory, bez korupčních skandálů a přeběhlíků.

Jaký výsledek byste považoval za úspěch?

Takový, který umožní realizaci programu KSČM, resp. alespoň jeho stěžejních bodů. Osobně jsem realista a nekladu si přehnaná očekávání, protože ta pak předchází zklamání. Za úspěch budu považovat, pokud se nám podaří obhájit stávající počet mandátů.

Jana DUBNIČKOVÁ

23. 9. 2020  Jana DUBNIČKOVÁ