Rozhovor Haló novin se Zdenou Černínovou, kandidátkou do Senátu

Věřím občanům z Karviné, věřím voličům!

Jednou z vašich programových priorit je otázka nízkých mezd a navýšení důchodů. Vztahuje se to jen na váš region, nebo se to týká nízkých mezd obecně?

Myslím to obecně a zároveň vycházím právě z reálných zkušeností u nás na Karvinsku a v okolí, jež mám velmi ráda. Prožila jsem tu vlastně nejkrásnější léta svého života a na Karvinou a Karvinsko nedám nikdy dopustit. Jsem skutečná regionální patriotka. Vím, že zde se práce těžko hledá a Karvinsko má stále jednu z nejvyšších nezaměstnaností, a to nejen v Moravskoslezském regionu, ale vůbec v celé České republice. To je věc, která mě trápí, jelikož mladí lidé odcházejí za prací do větších měst a do zahraničí. A přitom tento region má bohatou historii, krásnou přírodu a je potřeba vytvořit podmínky k tomu, aby zde lidé zůstávali a usadili se. Náš region to potřebuje, a to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla kandidovat do Senátu.

Je na Karvinsku skutečně tak drastická demografická křivka? Pokud ano, na co je to navázáno, na práci, na životní prostředí, nebo dokonce na vše dohromady?

Ano, jak už jsem uvedla, Karviná potřebuje dostupné byty, zejména pro mladé rodiny, podstatně více pracovních příležitostí pro mladé, k tomu odpovídající slušnou mzdu, aby lidé mohli být ve volném čase aktivní a sami pomáhali naše nádherné město rozvíjet. Lidé nechtějí být na pracáku, je pro ně důležité mít slušnou práci a plat, jinak se těžko zapojují do společenských aktivit. Samozřejmě je tu spousta organizací a lidí, co dělají pro Karvinou opravdu hodně, ale je potřeba zapojit jich co nejvíce. Musí zde zakořenit. Sama pomáhám, kde to jen jde. Změna nepřijde sama a ani nespadne z nebe, občané Karviné si ji musí správnou volbou sami zvolit.

[o]

Lepší lékařskou péči máte jako další z hlavních priorit. Sami si však říkáme, že u nás máme vysokou úroveň zdravotnictví. Jak je to tady myšleno?

V současnosti máme nepříjemnosti okolo koronavirové pandemie. Například na začátku náhlého nárůstu nakažených se stalo, že zájezd do Prahy, který byl naplánován už dlouho dopředu, po příjezdu do Prahy odmítli ubytovat. Přitom lidé měli vše zaplaceno a nikdo z nich žádné příznaky koronaviru neměl. Důležitá je také péče o seniory. Dříve měli staří občané byty tak levné, že si mohli dovolit bydlet ve svém, léky měli prakticky bezplatné. Jsou tu zařízení, která se starají, a péče o seniory je velmi kvalitní, ale potřebujeme větší kapacity, a to jak míst, tak především pracovního personálu, který pečuje o seniory. Kdyby se to propojilo s nezaměstnaností, zvýšily se rozpočty na tato sociální zařízení, tak by to prospělo na mnoha úrovních a vyřešilo by to palčivé problémy v sociální sféře, která je u nás také kritická.

Požadujete rovněž vyšší kvalitu školství. V čem se vám zdá nedostačující a jakým způsobem a co byste chtěla v našem školství vylepšit?

Ano, vyšší kvalitu školství potřebujeme rovněž. Byla zrušena střední odborná učiliště i řada oborů, které nám dnes chybí. Firmy pak najímají levnou pracovní sílu, většinou přes pracovní agentury, které neplatí žádné zdravotní a sociální pojištění, a následně je to s nezaměstnaností začarovaný kruh. Navíc školství dnes chybí základní jednotná osnova a učitelé jsou na pozici služebnictva, místo abychom jim vytvořili podmínky k tomu, aby byla tato profese povýšena na poslání a učitel byl významnou společenskou autoritou. Aby byl o tuto profesi zájem, měla by se také odstranit nebo minimalizovat šikana spolužáků i učitelů. Víte, mě rodiče učili, že základem zdravého a pevného národa je kvalita zdravotní péče a hned za tím je kvalita všeobecného, odborného a nejvyššího vzdělání. Ale když si dnes můžete vzdělání i koupit, tak nám to skutečnou kvalitu moc nepřinese. Jednak ti sociálně slabí si ho koupit nemohou, i když existují státní zařízení, ale jejich kvalita a současná úroveň se velmi snižuje. I to je věc, kterou bych ráda v Senátu řešila.

Kromě všech těchto oblastí se jednoznačně stavíte proti privatizaci především ve zdravotnictví? Proč?

Obchodovat se zdravím člověka lze jen do té míry, do které je to pacientovi a i společnosti jednoznačně prospěšné a jsou-li tyto služby kvalitní. Aby lidé nemuseli jezdit do spádových oblastí a ordinace byly i v obcích – prostě dostupnost je pro seniory, a nejen pro ně, velmi důležitá. Já skutečně vím o případech, protože se s tím prakticky denně setkávám, kdy maminky s dětmi musí cestovat daleko za lékařem, nebo rodit, či k zubaři, a to nemluvím o zubní pohotovosti. Dnešní doba si prostě dělá ze zdraví byznys, a často bez ohledu na pacienta a lidi v regionu.

Co byste chtěla jako kandidátka do Senátu vzkázat svým voličům?

Ráda bych popřála všem poctivým a slušným lidem kromě těch opravdu všeobecných přání, jako je život v míru, co nejvíce zdraví, to je základ pro nás pro všechny, co žijeme v Karviné a na Karvinsku, ale i pro ostatní občany. Svým voličům mohu slíbit, že jako pracovitá a empatická politička budu prosazovat řešení problémů, a to nejen těch, které jsem zde uvedla, ale i mnoha dalších. Věřím, že voliči zvolí toho, kdo je pracovitý a bude se o ně v Senátu zasazovat, a ne lobovat, jak to tak často bývá. Já osobně věřím občanům Karviné, věřím voličům!

Roman BLAŠKO

25. 9. 2020  Roman BLAŠKO