Rozhovor Haló novin s vedoucím kandidátem KSČM do Zastupitelstva Ústeckého kraje Radkem Černým

Chceme s vámi dál rozvíjet náš kraj

Hned v úvodu musím přiznat, že je pro mne trochu překvapení, s kým dělám rozhovor. Několikrát jsem jako vedoucího kandidáta zpovídal Oldřicha Bubeníčka, nyní poprvé vás. Jaké to je být »ten po Oldovi«?

Vždy je těžké nastoupit po někom, jako je Oldřich Bubeníček. Je to hejtman, který se těší velké popularitě mezi občany Ústeckého kraje. Je to člověk, pod jehož vedením se kraj musel vyrovnat s ničivými povodněmi v roce 2013 a v letošním roce s koronavirovou krizí. Celkově je za ním vidět obrovský kus práce, díky které se už na Ústecký kraj nenahlíží jako v minulosti.

Zcela určitě bych chtěl pod mým vedením navázat na popularitu a úspěch hejtmana, protože se tento člověk nesmazatelně zapsal dobrým písmem do historie Ústeckého kraje.

[o]

Ústecký kraj je z pohledu krajské politiky výkladní skříní KSČM. Na co se dá navázat, v čem pokračovat? Máte připravené něco úplně nového?

Je spousta věcí, na které se dá navázat. Onou výkladní skříní je naše Krajská zdravotní, kde nově přibilo zřízení kardiovaskulárního centra. Kraj nyní zakoupil další dvě nemocnice a to v Litoměřicích, která je celkem v dobré kondici, a lužickou nemocnici v Rumburku, do které bude muset kraj investovat obrovské finanční prostředky v řádech několika stovek milionů.

Rozhodně chceme pokračovat v nastaveném trendu kvalitního a dostupného zdravotnictví. Chceme nadále zkvalitňovat dopravu, kde kraj šel vlastní cestou a zřídil příspěvkovou organizaci Dopravní společnost ÚK, kterou nám závidí i ostatní kraje. Novinkou u nás v kraji je zřízení datové platformy PORTABO, v níž jsou propojeny informace, které se dotýkají nejen našeho kraje. Těch nových věcí je také spousta. Jen namátkou je to zřízení učňovského kampusu, abychom nalákali studenty do učňovských a řemeslných oborů. Dalším plánem je ve spolupráci s městy a obcemi podpora výstavby nájemních bytů za dostupné nájemné atd. Proto je zde pro vás KSČM, strana, která říká - Chceme s vámi rozvíjet náš kraj.

Jste krajským zastupitelem, předsedou komise rady pro zemědělství a venkov, ale v nejvyšším krajském vedení, tedy zmiňované radě, nejste. Krajská rada je tým. Jak jste spokojen z činností části za KSČM?

Ano, v radě ÚK nejsem. V radě jsou hned po hejtmanovi jeho náměstci a někteří předsedové výborů, v našem případě 11 členů rady, tento počet opozice kritizovala. Jinak si myslím, že naši zástupci v radě svou práci, která leckdy nebyla snadná, zvládali dobře.

Co považujete za největší úspěchy KSČM v končícím volebním období?

Jsme stranou, která se osm roků úspěšně podílela na vládnutí zde v kraji, a můžeme se pochlubit spoustou věcí, které se nám podařilo uskutečnit. Namátkou zde mohu zmínit například zřízení kardiovaskulárního centra v krajské nemocnici v Ústí nad Labem, modernizací nemocnic včetně onkologického centra. V dopravě byla zřízena nová příspěvková organizace DSÚK. Investice zaznamenali i odvětví, jako je školství a sociální služby. Řada našich občanů získala nová pracovní místa v průmyslové zóně Triangl. Složky IZS získali podporu v podobě nového dispečinku záchranné služby, nákup nových sanitních vozů. Hasiči dostali prostředky na opravy vozidel a hasičáren, včetně materiálního vybavení a další.

Když mluvíme o zástupcích KSČM v krajské radě, je jejich pozice na kandidátce ohodnocením jejich práce?

Zde musím říci, že ne, protože v první sedmičce máme pouze jednoho zástupce současné rady, a to, troufám si říci, nejlepšího náměstka pro dopravu v republice Jaroslava Komínka. Řada členů už také nekandiduje.

A nyní k současným koaličním partnerům. ČSSD se trochu rozštěpila, část členů (a možná i voličů) kolem náměstků hejtmana Martina Kliky a Zdeňka Matouše přešla do »slepence« Lepší sever. Kandidátku ČSSD s podporou hnutí Zdraví, Sport a Prosperita a Starostů pro kraj vede bývalý dlouholetý poslanec a lékař Jaroslav Krákora. Spojení SPO-SPD už nefunguje, ale na třetím místě kandidátky SPD je poslanec Jaroslav Foldyna. Současná koalice tedy asi znovu složit nepůjde. Se kterými účastníky voleb vlastně připadá v úvahu možnost povolební spolupráce?

Já vždycky tvrdím, že zajíci se počítají až po honu, proto je předčasné někoho označit. Každopádně jsme ochotni o případné koalici jednat s těmi, kteří mají stejný nebo podobný volební program jako my a nemají vůči nám předsudky a budou mít na paměti všeobecný rozvoj kraje a spokojenost jeho občanů.

Jste připraveni na variantu, že KSČM skončí v opozici? Volební výsledky někdy nemají vliv na složení koalice…

No tak samozřejmě i to se může stát. Přesto bychom chtěli být opět ve vládnoucí koalici. Díky tomu, že v Ústeckém kraji kandiduje 19 stran a hnutí, to bude hodně těžké. Tady velmi záleží na tom, aby šli k volbám všichni naši členové a sympatizanti, aby byl pro KSČM co nejlepší výsledek.

S jakým volebním výsledkem budete spokojen?

Samozřejmě s tím nejlepším, ale jsem realista a byl bych spokojen se stejným výsledkem, jako před čtyřmi lety, tedy třináct křesel z 55.

Dlouho jste byl starostou Lovečkovic, co se přihodilo, že už nejste?

Jedním slovem puč. Předně zde musím uvést, že jsem nic neukradl, nezpronevěřil, nezanedbal ani nezpůsobil žádnou škodu. Vždy jsem se choval s péčí řádného hospodáře a měl na mysli prospěch obce. Mocenské a osobní zájmy spojené s tím, že jsem si dovolil kritizovat nečinnost našich místostarostů, stály za mým nečekaným odvoláním. A jaký byl pravý důvod? Zdálo se jim, že prý nekomunikuji. To kouzelné slovo, pod kterým si lze vysvětlit cokoliv. Zkrátka, když nemáte jiný důvod, slovo komunikace se vždycky hodí. Tady se musím zeptat, kde je ona pověstná hranice takzvané nekomunikace? Jaké je měřítko?

Musím se zde zmínit, že bohužel náš slavný zákon č 128/2000 Sb., o obcích tento nejhorší způsob odvolání umožňuje. Stačí, abyste se »znelíbili« (v našem případě pěti z devíti zastupitelům), a mohou vás okamžitě odvolat a navíc bez udání důvodu. V kterémkoliv jiném zaměstnání, pokud něco provedete, dostanete výtku, důtku, vytýkací dopis nebo finanční postih, než vás propustí. Tady ne. Tady jste z minuty na minutu na pracovním úřadě. Bohužel zkušenost i z jiných obcí a měst v republice ukazují, že této praktiky využívá čím dál více zastupitelů. Zkrátka, když nedosáhnu zvoleným počtem hlasů na vedení, tak si pomohu touto cestou. A zde se ptám, k čemu nám jsou ty spravedlivé demokratické volby, když si to potom zastupitelé udělají stejně podle svého? Z těchto důvodů jsem byl vždy pro přímou volbu starosty přímo občany.

Jaké jste v této pozici získal zkušenosti, které se mohou hodit v práci »na kraji«?

Tak určitě je to bližší seznámení se zákony a chodem samospráv s uměním komunikace.

Pokud volební výsledek a následné vyjednávání nepřinese možnost tyto zkušenosti využít, kam budou směřovat vaše kroky?

To v tuto chvíli ještě nevím, i když nějaké nabídky už mám a rád bych nabyté zkušenosti rád využil i v dalším působení.

Současně s krajskými volbami proběhnou i volby do Senátu. Na ty jste v Ústeckém kraji připraveni jak?

Myslím, že dobře. U nás v Ústeckém kraji máme dva kandidáty a oba jsou zkušení politici, kteří jsou dobrou variantou pro všechny voliče, takže jim držme palce.

Zbyšek KUPSKÝ

26. 9. 2020  Zbyšek KUPSKÝ