Rozhovor Haló novin s kandidátem KSČM do Senátu a Zastupitelstva Středočeského kraje Jindřichem Havelkou

Prvním a největším bohatstvím je zdraví

Kandidujete za KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 18 Příbram. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat?

Vzhledem k tomu, že jsem si prošel jak komunální, tak ale i politikou krajskou, je to pro mne jakýsi logický posun. V mém zaměstnání jsem stále v terénu a v kontaktu s problematikou, kterou bych se chtěl v případě mého zvolení zabývat.

Dlouhá léta pracuji na Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje a tak bych mohl problémy, které nás trápí v reálném pracovním životě, přenést k řešení do vysoké politiky. S problémy, které trápí nás u ZZS SčK, se potýkají i jiné záchranné služby v České republice a tak je potřeba je řešit systémově, a pokud bych uspěl v nastávajících senátních volbách, chtěl bych se právě jako člověk z praxe orientovat na změny v systému.

Současně kandidujete také do Zastupitelstva Středočeského kraje. Má to nějaké výhody, či nevýhody?

Myslím si, že z pohledu člověka pracujícího dlouhá léta v příspěvkové organizaci kraje vím, co bychom mohli zlepšit ve vztahu organizace se zřizovatelem, tedy krajem. Díky tomu, že již v současné době jsem v poradních orgánech kraje, jsem zorientován v problematice a v případě zvolení nepotřebuji žádný čas na to, abych se zorientoval v problematice, a mohu začít ihned pracovat. A co se týká výhod členství jak na úrovni krajské politiky, tak na úrovni druhé komory Sněmovny? Odpověď je jasná, pokud bych řešil jako úředník kraje problém, který přesahuje kompetenci kraje, mohu na řešení problému zapracovat i na úrovni změn v dané oblasti legislativy a to vidím jako jasnou výhodu.

[o]

Je to vaše první větší politická zkušenost?

Není, své politické ostruhy jsem sbíral na úrovni komunální a krajské politiky, takže posun do vysoké politiky, je pro mne jakýmsi logickým posunem.

Když jsem si četl váš životopis, zaujalo mě povolání řidič–záchranář, respektive ta dvě slova za tím: kontrolor provozu. Můžete vysvětlit, co to obnáší?

Na pozici řidič-záchranář pracuji u Středočeské záchranné služby již více než patnáct let. Díky této dlouhé době si troufnu říci, že jsem zorientován v problematice jak potřeb, tak i fungování naší organizace.

Díky tomu, že naše organizace má několik desítek výjezdových skupin a několik set zaměstnanců, kteří jsou rozmístěni po celém našem kraji, je potřeba mít někoho, kdo bude jakousi preventivní složkou »provozní slepoty«.

Tato složka nese název Kontrola provozu a má primárně za úkol býti složkou preventivní. Jedná se o to, aby tato organizace byla na sto procent funkční a schopná zvládat nejenom standardní zásahy, ale abychom dokázali zvládat i problémy, které vyvstaly například ve vztahu k opatřením při řešení pandemie COVID-19. Takže kontrola provozu je složkou organizace, která kontroluje to, aby naše vybavení, materiál a veškeré prostředky byly plně funkční a personál byl plně a kvalitně připraven k zásahu.

Na to, jak jsou nastaveny mechanizmy této fungující organizace, jsem právem hrdý. Bohužel, vlivem malé podpory zřizovatele, tedy kraje v posledním volebním období, dochází k plošnému opotřebení materiálu a techniky bez dostatečné náhrady. Zde vidím veliký prostor pro svou práci a té práce bude opravdu hodně.

Pokud se stanete členem horní komory parlamentu, jaké oblasti byste se chtěl věnovat především a proč?

Pole mé působnosti v horní komoře parlamentu by jednoznačně korespondovala s mým civilním zaměstnáním. Takže bych se chtěl věnovat problematice zdravotnické a problematice na pomezí sociálně-zdravotnické oblasti, protože zde je opravdu na čem pracovat.

Kromě šance stát se po volbách senátorem je ve vašem případě reálná i varianta, že budete krajským zastupitelem. A tam se tedy s ohledem na vaše vzdělání a zkušenosti logicky nabízí činnost také ve výboru pro zdravotnictví nebo pro sociální věci. Je ovšem rozdíl mezi »krajským« a »státním«, že?

Ano, rozdíl mezi krajskou politikou a politikou »státní« jistě je, ale jak jsem již zmiňoval v předešlých řádcích, já ze své pozice vidím jednoznačně pozitivní propojení těchto dvou politických úrovní, protože problém, na který narážíme na úrovni kraje, mohu řešit i na úrovni legislativních změn.

Jaké jsou největší problémy území, za které se ucházíte o post senátora? Jak byste jako senátor mohl a hlavně chtěl lidem, kteří zde žijí, pomoci?

Z pozice, na které pracuji, vidím, že máme zásadní problém v dostupné akutní lékařské péči. Některé medicínské obory nejsou mimo pracovní dobu vůbec dostupné a pacienti tak musí za těmito obory dojíždět i mnoho desítek kilometrů daleko, do jiných zdravotnických zařízení a to mnohdy s dojezdem až do jiných krajů. Pro dospělého pacienta je to nepříjemný problém, ale zásadní problém vyvstává u dětských pacientů, kteří jsou takto transportováni mnohdy zdravotnickou záchrannou službou za lékařem do jiného kraje a jsou tam i s rodičem ponecháni »svému osudu«. Tento problém vznikl plíživě, omezováním akutní péče.

O senátorské křeslo ve vašem volebním obvodě se bude znovu ucházet současný senátor Jiří Burian (ODS), dále ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada (ČSSD), starosta obce Petrovice a středočeský zastupitel Petr Štěpánek (STAN), pedagog a podnikatel, bývalý místostarosta Příbrami Václav Švenda (TOP 09) a také Simona Luftová (Piráti), Jiří Novotný (SPD) nebo Jiřina Rosáková (Strana Zelených a Senátor 21). Jak své protikandidáty hodnotíte a jakou proti svým soupeřům zaujmete strategii?

Ty kandidáty, které znám osobně, hodnotit nechci a ty, co neznám, hodnotit nemohu. Strategie je jednoduchá, vycházím z praxe a to, co je v mém volebním programu, je i mou náplní v pracovním životě. Takže jsem ten, který nepoužívá témata pouze k potřebám voleb, ale používám témata, se kterými se setkávám dnes a denně a vycházím z problematiky, ve které se pohybuji dlouhá léta a troufám si říci, že jsem v této problematice opravdu zorientován.

Voleb do Senátu se účastní obvykle dost málo voličů. Proč to podle vás tak je, a jak a čím budete na voliče apelovat, aby jich přišlo víc? Jakou připravujete volební kampaň? Máte nějaké motto?

Senát je obecně vnímán jako postradatelná část politického spektra. Pravdou je, že Senát by měl fungovat jako pojistka při tvorbě zákonů. Nejzásadnější věcí je asi to, že by v Senátu měly mít zastoupení všechny vrstvy a třídy společnosti, aby měly oporu při rozhodování o důležitých zákonech. Moje motto Prvním a největším bohatstvím je zdraví vychází jednoznačně z mých pracovních a životních zkušeností a tak je celkem jasné, čeho se týká.

Jaký výsledek budete považovat za svůj volební úspěch?

Volební úspěch je pro mne to, abychom získali jako strana co nejvíce mandátů a to jak na kraji, tak ale i ve druhé komoře, protože pokud budeme mít dostatek zástupců v exekutivě státu, můžeme něco změnit.

Zbyšek KUPSKÝ

29. 9. 2020  Zbyšek KUPSKÝ