Odhalili informační tabuli na budově KSČM

Informační tabuli s parafrázemi výroků prezidenta republiky Edvarda Beneše, které vyslovil po válce, odhalili členové vlasteneckých organizací na budově KSČM v Brně v Křenové ulici.

Shromáždění účastníků slavnosti na chodníku před budovou uvítal husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci. Předseda brněnské městské organizace KSČM Martin Říha upozornil, že odhalování pamětní desky se koná v den 82. výročí nejhorší poroby Československé republiky. »Byla to mnichovská dohoda, kterou nás zradili spojenci. Dohodli se s Hitlerem na odstoupení českého a moravského pohraničí Německu. Co následovalo potom, ti, kteří chtějí vědět, vědí. Dnes jsme svědky přepisování historie a výsledků druhé světové války, odstraňování soch osvoboditelů od fašismu a nacismu a ‚omlouváme se‘ Němcům, kteří byli po válce z Československa odsunuti domů dle mezinárodních smluv mezi vítězi druhé světové války. Proto chceme připomínat občanům slova prezidenta republiky Beneše odhalením informační desky. Tři sta šedesát tisíc obětí okupace ČSR německými fašisty si to jistě zaslouží. Historickou pravdu budeme bránit do poslední kapky krve,« podtrhl Říha a poděkoval našim osvoboditelům s přesvědčením, že jejich oběti nebyly zbytečné. Osvoboditele zastupoval na tomto shromáždění atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně Georgij A. Akajomov.

Zásluhy prezidenta Beneše

O ideovém odkazu myšlenek Beneše k republice a k čs. státnosti promluvil člen vlasteneckých spolků historik Jiří Jaroš Nickelli. Připomněl pět momentů Benešova významu pro Československo a pro spolupráci mezi evropskými státy. Z nich nejvýznamnější byla součinnost se Sovětským svazem.

Za první moment Jaroš Nickelli označil ilegální revoluční činnost pro vznik republiky. Na počátku první světové války si Beneš uvědomil, že čeští politici a české politické strany, včetně sociální demokracie, kolaborovali s Habsburky. Protestovali jedině čeští rekruti, povolanci do války, kteří zbíhali z frontových linií. Toho využili TGM a Beneš. Věděli, že imperialistická válka slouží jen k přerozdělení světového panství mezi mocnostmi. Byla to válka protinárodní, protilidová a třídní. Proto jejím důsledkem byly sociální revoluce.

Druhým momentem byl zásah Beneše ve prospěch celistvosti republiky. Bojovalo se o Těšínsko s Poláky a o Slovensko s Maďary. V obou případech byla ČSR napadeným státem a agresory byly Polsko a Maďarsko. Ve střední Evropě byla tou dobou ČSR jediným státem s demokratickým charakterem.

Třetím momentem byla Benešova zásluha o válečné reparace pro první ČSR vymožené v Haagu. Velké peníze nám zaplatili Poláci, Rakušané i Maďaři. O této jeho zásluze mladá generace vůbec nic neví, podtrhl Nickelli.

Čtvrtým momentem je budování kolektivní bezpečnosti v Evropě a tři smlouvy ČSR s SSSR podepsané v letech 1935, 1941 a 1943. V době čs. vojenské mobilizace a hrozby vojenského napadení ČSR hitlerovským Německem odmítly Polsko i Rumunsko povolit průjezd Sovětské armády přes svá území na pomoc Československu, připomněl Nickelli.

Pátým momentem bylo uznání nového státu, ČSR, ve Velké Británii a USA.  Spojené státy a SSSR uznaly státnost ČSR ihned, Britové až po váhání a podepsání smlouvy se SSSR v roce 1941.

Jiří Jaroš Nickelli dále uvedl, že spojenci Československé republiky při jednání v Mnichově zradili Edvarda Beneše a spolčili se s Hitlerem. Paktovali se s ním nejdříve Poláci, poté i Rumuni. Jejich »mouřenínství« se jim později šeredně nevyplatilo. »Beneš je dnes nejvíce nenáviděn nejen pro dekrety a odsun, ale též pro spojenectví se Sověty, které jako jediné garantovalo státnost ČSR. A o tuto garanci dnes ČR přišla stejně jako o nikdy nesplacené reparace, které náležejí naší republice od Německa. Je to důsledek činnosti našich soudobých pravicových politiků,« vysvětlil Jaroš.

Účastníci shromáždění poté společně s Akajomovem odhalili na uliční stěně budovy KSČM pamětní tabuli s myšlenkovým odkazem dr. Edvarda Beneše. Neobsahuje citáty, ale parafrázuje jeho myšlenky o ochraně čs. státnosti.

(vž)

FOTO - Václav ŽALUD

30. 9. 2020  (vž)