75 let od založení WFTU

Dne 3. října jsme si připomněli 75. výročí Světové odborové federace (WFTU). Organizace, která vzešla z dramatických zkušeností dělnického hnutí v jeho bojích za lidskou důstojnost a ze zkušeností druhé světové války. Při jejím založení nechyběly tehdy již jednotné odbory z poválečného Československa. Československo tehdy zastupovala čtrnáctičlenná delegace. Členem výkonného výboru SOF pro středoevropské země byl zvolen Antonín Zápotocký, tehdy předseda ÚRO, a do širšího představenstva Generální rady SOF byli zvoleni František Zupka a Evžen Erban, náhradníky byli Otakar Wünsch a František Jungmann.

[o]

Světová odborová federace si prošla složitou cestou vývoje, zvlášť počátkem devadesátých let minulého století, a velice rád se k tomuto tématu vrátím. Dnes bych chtěl jen uctít především památku těch, kteří stáli u jejího zrodu.

Dnes Světová odborová federace, jíž je Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska (OS ČMS) členským svazem, výrazně obnovila a posílila celosvětově svou organizační strukturu. Sílí její postavení i v Evropě. Z hlediska rozsahu členské základny je rovnocenným partnerem Světové odborové konfederace. Je organizována do pěti oblastních sekretariátů. Zahrnuje dnes 100 milionů členů dělnických profesí i pracujících z jiných odvětví ze 127 zemí světa. V Evropě je to 49 členských svazů především a má vliv i v svazech TUI. Své členství obnovily i některé svazy z francouzské centrály CGT či Itálie i Velké Británie. Nejnověji vedou přístupové rozhovory potravinářský svaz a další menší svazy v Polsku. Velký zájem projevují nově se ustanovující odborové organizace v německém automobilovém průmyslu, rozčarované z politiky Evropské odborové federace. Několikrát se zúčastnily jednání i Evropského oblastního střediska EUROF-SOF. Přesto - na rozdíl od jiných světadílů - je dnes v Evropě situace spíš konstantní.

V České republice je členem jediné naše OS ČMS. Naše postavení je zvýrazněno členstvím v Evropském oblastním sekretariátu SOF, členstvím v právním výboru při nejužším vedení sekretariátu SOF. Je to zásadní otázka, která nám například pomáhá být výrazným odborovým sdružením v oblasti nejen služeb, ale také autobusové i železniční dopravy, městských hromadných doprav.

Výrazným aktivním zlomem v rozšiřování SOF se stal 16. sjezd v Aténách a přijatá aténská smlouva, a následně 17. sjezd SOF v jihoafrickém Durbanu. Situace v domácím i mezinárodním odborovém hnutí není jednoduchá. Proces štěpení odborových svazů není překonán.

Přesto chci na závěr této vzpomínky věnované 75. výročí SOF vyjádřit přesvědčení, že cesta bojů této mezinárodní odborové centrály - snažící se vycházet z důsledně třídních principů rozdělení společnosti při obhajobě základních práv dělníků i ostatních pracujících za důstojný život, odstranění chudoby, solidaritu a překonání kapitalistického soukromovlastnického přerozdělování zisků plynoucí nadnárodním kapitálovým uskupením - není marná a máj svůj hluboký význam.

Stanislav GROSPIČ, člen sekretariátu EUROF–SOF, Právního výboru SOF a předseda ÚZ OS ČMS

6. 10. 2020  Stanislav GROSPIČ